Entré Analytics

1. Entré Analytics käyttöönotto
2. Käyttöoikeuksien määrittäminen
3. Entré Analytics -raporttien käyttö
4. Entré Analytics -ohjelman raporttinäkymä
5. Entré Analytics -raportin tulostaminen

print


1. Entré Analytics käyttöönotto

Entre Analyticsin käyttöönotto tapahtuu yrityksen pääkäyttäjän (KÄYTTÄJÄ_001) toimesta. Ensimmäisellä kerralla Entre Analyticsiä avattaessa tulee ilmoitus, jossa joko otetaan Analytics käyttöön tai lykätään käyttöönottoa. Mikäli Analytics otetaan käyttöön, alkaa viikon koeaika, jolloin ohjelman kaikki raportit ovat vapaassa käytössä. Koeajan päätyttyä valitaan ohjelmasta neljä sopivinta raporttia käyttöön. Raporttien rajaton käyttö on mahdollista, kun otetaan käyttöön Entre Analytics Premium -versio.

Kuva 1: Pääkäyttäjän saama ilmoitus

Kun ohjelmaa ei ole otettu käyttöön pääkäyttäjän (KÄYTTÄJÄ_001) toimesta, saavat muut käyttäjät alla olevan kuvan mukaisen ilmoituksen.

Testiviikon jälkeen ohjelma ilmoittaa, että on aika valita neljä raporttia käyttöön, jotka lukittuvat ilmaiselle käytölle. Raporttien vapautus voidaan tämän jälkeen tehdä ylläpidon toimesta, mikäli tarvitsee esimerkiksi vaihtaa jotain käytössä olevia raportteja.

2. Käyttöoikeuksien määrittäminen

Raporteille voidaan määritellä käyttäjäkohtaiset oikeudet pääkäyttäjän toimesta. Oikeuksien määritys tapahtuu Entre Analytics ikkunan auki ollessa painamalla ASETUKSET -nappia

Jokainen raporttivalinta tulee käydä erikseen läpi, kun määritetään oikeuksia käyttäjille. KAIKILLE -kohdassa voi antaa oikeudet suoraan jokaiselle käyttäjälle tai sitten voi merkitä erikseen käyttäjät joilla on oikeus tarkastella raportteja. Alemmassa laatikossa näkyy valittavat raportit mistä merkataan halutut raportit käyttöön. Tästä näkymästä voidaan tilata käyttöön myös maksullinen Premium -versio ja tarvittaessa koulutusta.

Entre Analytics -ohjelman pääkäyttäjä on KÄYTTÄJÄ_001 alla olevan kuvan mukaisesti ja hän voi määritellä muille käyttäjille käyttöoikeudet eri raporteille.

3. Entré Analytics -raporttien käyttö

Raporttivalikko aukaistaan Xpajassa olevasta Entre Analytics -painikkeest.

Raporttivalikosta löytyvät seuraavat raportit:

Laskutus ja Ostot:

Nämä raportit ja valinnat ovat näkymältään samanlaiset. Valintaosiossa valitaan päivämäärät miltä väliltä raportti otetaan. Asiakaserittelyssä voidaan valita, kuinka monen asiakkaan tai toimittajan mukaan erittely tehdään.

Kassavirtaennuste:

Kassavirtaennusteella voidaan mitata tulevaa kassavirtaa ohjelmassa olevien tulevien tulojen ja menojen perusteella. Ohjelmaan voi syöttää kassan alkusaldon tai mikäli Xpajassa on käytössä pankkiyhteys, saadaan saldo tulevaisuudessa tuotua suoraan ohjelmaan tilitiedoista.

Liikevaihtovertailu:

Liikevaihtovertailu-raportilla pystytään vertailemaan kolmen edellisen vuoden liikevaihtoa. Liikevaihtovertailulle tulee määrittää loppupäivä ennen analyysia.

Työmaiden yhteenveto:

Työmaiden yhteenvedolla voidaan ottaa halutut työmaat vertailuun. Raportin tulostusta varten tulee valita alku- ja loppupäivämäärä. Työmaalistasta tulee valita halutut raportit yhteenvetoon.

Työmaaraportti:

Työmaaraportilla voidaan tehdä tarkempaa vertailua työmaakohtaisesti. Raporttia varten tulee valita alku- ja loppupäivä, työmaa ja merkata alatyöt mikäli nämä halutaan raportille myös.

4. Entré Analytics -ohjelman raporttinäkymä

Jokaiselle raporttivalinalle on ohjelmassa useampi vaihtoehtoinen näkymä. Raporttien pohjat vaihtelevat ja sisältävät eri tietueita.  Esimerkkinä toimii laskutusraportti josta löytyy laskutuslista määritetyn ajankohdan laskuista, laskutus asiakkaittain ja laskutus kuukausittain.

Näkymää voidaan suodattaa klikkaamalla esimerkiksi ”laskutus asiakkaittain” -osiosta yhtä asiakasta, jolloin ohjelma näyttää vain tämän asiakkaan laskut laskutuslistassa sekä kuukausittaisessa laskutuksessa. Valittu kenttä muuttuu raidalliseksi valinnan jälkeen.

Alkutilan palautus suodatuksesta onnistuu kahdella tapaa.

  1.  Jokaisesta suodattavasta kuvasta löytyy suodatuksen poisto -nappi oikeasta yläkulmasta. Tätä painamalla suodatus nollautuu kyseisestä osiosta.
  2.  Suodatuksen voi poistaa myös klikkaamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla ”Clear master filter” -valinnan. Tämä nollaa vain kyseisen kuvan suodatuksen.

Useamman kohteen suodattaminen

Suodatukseen on mahdollista valita useampi kohde. Tämä onnistuu, kun valintaa tehdessä pitää CTRL-nappia pohjassa näppäimistöstä.

5. Entré Analytics -raportin tulostaminen

Kaikki tulostusvaihtoehdot löytyvät oikeasta yläkulmasta tulostuskuvakkeen takaa. Kuvakkeen alta löytyvät seuraavat vaihtoehdot.

Print preview… jonka takaa voit tarkastella tulostettavaa raporttia, tehdä muutoksia tulostettavaan raporttiin ja tulostaa raportin.

Export to PDF valinnalla voit tulostaa ja tallentaa raportin suoraan PDF-muotoon.

Export to Image valinnalla voit tulostaa ja tallentaa raportin suoraan kuvaksi.

Top