Ilmoitusvelvollisuus

1. Tarvittavat tunnukset
1.1 Katso –tunnisteen hankkiminen
1.2 Sähköisen asioinnin palvelunumerot
1.3 Rajapintatunnuksen hankkiminen

2. Urakkatietojen tallentaminen
2.1 Asiakastiedot
2.2 Toimittajatiedot
2.3 Työmaan tiedot

3. Työntekijätietojen tallentaminen
3.1 Tietojen tallentaminen/ tarkastaminen ilmoittamista varten
3.2 Oma työntekijä, on jo perustettu Xpajassa
3.3 Ulkopuolinen työntekijä, on jo perustettu Xpajassa
3.4 Oma työntekijä, ei ole perustettu Xpajaan
3.5 Oma työntekijä, ei ole perustettu Xpajaan

4. Ilmoitusten tekeminen ja lähettäminen
4.1 Kuukausi-ilmoitusten tekeminen
4.2 Ilmoituksesta puuttuu tietoja tai ilmoituksessa on virheitä

5. Ilmoituksen korjaaminen tai poistaminen
5.1 Korjausilmoitus
5.2 Ilmoituksen/ ilmoitusten lähettäminen www.ilmoitin.fi palvelul

print


1. Tarvittavat tunnukset

Ilmoittamisessa tarvitaan KATSO- tunnistetta. Jos sellainen on jo olemassa, tallenna tunnus ja salasana niitä varten oleviin parametreihin (KATSOKÄYTTÄJÄ ja KATSOSALA). Näin voit lähettää ilmoituksia suoraan Xpaja:sta ilman www.ilmoitin.fi palvelua.

Sopimuskumppanin tietojen tai veronumerotietojen tarkastamista varten pitää tilaajavastuu.fi palvelusta hankkia erilliset tunnukset rajapintaa varten. Omat henkilökohtaiset tunnukset eivät toimi rajapinnassa.

1.1 Katso –tunnisteen hankkiminen

Yrityksen edustusoikeudellinen (=nimenkirjoitusoikeuden omaava) henkilö voi hankkia Katso –tunnisteen osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi.

rakennusalanilm_1

Samassa osoitteessa voi yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö luoda tunnisteita yrityksensä työntekijöiden käyttöön. Lisätietoja Katso -tunnisteesta on osoitteessa http://www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Katso-tunnistus.

Kun käyttäjätunnus ja salasanat on saatu, voidaan ilmoitus lähettää.

1.2 Sähköisen asioinnin palvelunumerot

 • Katso- palvelu, puhelin: 020 697 040
 • Rakentamisilmoitukset ja veronumero 020 697 070

1.3 Rajapintatunnuksen hankkiminen

Lähetä sähköposti asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi tai partnerit@tilaajavastuu.fi osoitteeseen.
Sähköpostin voi otsikoida esim. Rajapintatunnukset

Sähköpostissa pyydetään rajapintatunnuksia sekä ilmoitetaan järjestelmä, yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön matkapuhelinnumero ja yhteyshenkilön sähköposti.

Esim:
Järjestelmä: Xpaja
Yritys: Oman yrityksesi nimi (esim. Yritys Oy)
Y-tunnus: Oman yrityksesi y-tunnus (esim. 1111111-1)
Yhteyshenkilön puhelin: 040 – 1234567
Yhteyshenkilön sähköposti: joku@jotain.fi

Kun saat tunnuksen ja salasanan, tallenna ne parametreihin (TILAAJAVASTUUKÄYTTÄJÄ ja TILAAJAVASTUUSALA)

2. Urakkatietojen tallentaminen

Osa työntekijä- ilmoitukseen tulevista tiedoista haetaan työmaaseurannasta. Työmaa- tiedot on siis syytä olla kunnossa vaikka mitään aliurakoitsijan laskuja ei ilmoituskuukautena olisikaan saapunut.

Osa sekä työntekijä- että urakka- ilmoitusten tiedoista haetaan asiakas-/ toimittajatiedoista. Asiakas- ja toimittajatiedot on siis syytä olla kunnossa näiltä osin.

2.1 Asiakastiedot

Asiakastietoja tarvitaan urakkatietojen ilmoittamiseen. Urakkatiedoista tiedonantovelvollinen urakoitsija ilmoittaa urakanantajan tietoina sen yrityksen/ henkilön tiedot, jonka urakoitsijana itse toimii.

Näitä tietoja ei siis tarvitse tallentaa kaikille asiakkaille.

rakennusalanilm_2

Jos kyseessä on suomalainen asiakas, ilmoittamiseen tarvitaan Nimi ja Y-tunnus (tai henkilötunnus jos ei ole Y-tunnusta).

Jos kyseessä on ulkomainen asiakas ja Y-tunnuskenttään syötetään ulkomainen tunnus, täytyy ulkomaisen tunnuksen tyyppi (1-4) ja maakoodi (esim. EE) tallentaa.

2.2 Toimittajatiedot

Toimittajatietoja tarvitaan urakkatietojen sekä henkilötietojen ilmoittamiseen.

Näitä tietoja ei siis tarvitse tallentaa kaikille toimittajille.

Riittää että tarvittavat tiedot on tallennettu toimittajille jotka toimivat aliurakoitsijoina ja toimittajille jotka vuokraavat työvoimaa.

rakennusalanilm_3

Jos kyseessä on suomalainen toimittaja, ilmoittamiseen tarvitaan Nimi, Puhelin, Yhteyshlö ja Y-tunnus (tai henkilötunnus jos ei ole Y-tunnusta).

Jos kyseessä on ulkomainen toimittaja, ilmoittamiseen tarvitaan Nimi, Osoite, Postinumero, ptp, Puhelin, Yhteyshlö, Ulkomainen tunnus, Ulkomaisen tunnuksen tyyppi (1-4) ja Maakoodi (esim. EE).

2.3 Työmaan tiedot

Työmaatietojen tallentamiseen pääset avaamalla työmaaseurannassa työmaan F4:llä

rakennusalanilm_4

Työmaan Alkupvm/tot. ja Loppupvm/arvio tietoja tarvitaan ilmoittamiseen määrätyissä tapauksissa. Ne kannattaa täyttää aina.

ja painamalla tämän jälkeen F12

rakennusalanilm_5

Jos työmaa on alatyömaa, ohjelma kysyy F12 painettaessa, ilmoitetaanko alatyömaan tiedot päätyömaan yhteydessä.

Jos vastaat kyllä, tiedot ilmoitetaan päätyön mukana esim. työmaan numerolla 2013. Jos vastaat ei, tiedot ilmoitetaan omana työmaanaan, esim. työmaan numerolla 2013-01.

TYÖMAAKOHTAINEN yhteyshenkilö

Valintatäpällä tietoihin haetaan yrityskohtaisen yhteyshenkilön tiedot parametreilta. Tällöin tietoja ei täytetä, eikä niitä näy, ollenkaan työmaan tiedoissa.

etunimi (pakollinen ellei tietoa haeta parametreilta)

 • työmaakohtaisen yhteyshenkilön etunimi

sukunimi (pakollinen ellei tietoa haeta parametreilta)

 • työmaakohtaisen yhteyshenkilön sukunimi

puhelin ja sähköposti (toinen pakollinen, molemmat voi ilmoittaa, ellei tietoa haeta parametreilta)

 • työmaakohtaisen yhteyshenkilön puhelinnumero muodossa +358401234567 ja/tai sähköpostiosoite

Toimimme itse päätoteuttajana (pakollinen)

 • valitaan jos toimitaan päätoteuttajana

Työmaan numero ja työmaa-avain (toistensa vaihtoehtoja)

 • ilmoitetaan vain joko työmaa-avain tai työnumero. Ei saa ilmoittaa molempia
 • ilmoitetaan työmaa-avain jos sellainen on Tilajavastuu.fi palvelusta haettu tai päätoteuttaja on sellaisen ilmoittanut
 • ilmoitetaan työmaan numero jos päätoteuttaja on sellaisen ilmoittanut tai oma työmaaseurannan numero

Työmaa on tilapäisesti keskeytynyt

 • valitaan jos työmaa on tilapäisesti keskeytynyt

Työmaa on päättynyt

 • valitaan kun työmaa päättyy

Paina lopuksi ”Tallenna” jos muutit tai syötit uusia tietoja

2.4 Aliurakoiden tiedot

”Lisää”- napilla lisätään oma aliurakka työmaan alle.
”Muuta”- napilla muutetaan tai tarkastetaan valitun aliurakan tietoja.
”Poista”- napilla poistetaan valittu aliurakka työmaan alta.
”Hae yritystiedot”- napilla haetaan Tilaajavastuu.fi palvelusta aliurakoitsijan tiedot.
”Näytä yritystiedot”- napilla näet PDF- tiedostona aliurakoitsijatiedot ja voit helposti tarkastaa että kaikki on kunnossa.

Yrityksen tietojen tarkastamista varten täytyy parametreille olla tallennettuna erikseen Tilaajavastuu.fi – palvelusta rajapintaa varten hankitut tunnus ja salasana. Muuten tarkastus ei toimi. Omat henkilökohtaiset tunnukset eivät toimi rajapinnassa. Ne on tarkoitettu vain www.tilaajavastuu.fi palvelussa asiointia varten.

rakennusalanilm_6

Toimittaja (pakollinen)

 • valitaan oikea toimittaja toimittajarekisteristä. Valittavana ne toimittajat joilla on Y-tunnus tai ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi ja kotivaltio tallennettuna. Alapuolella näkyy toimittajarekisteriin tallennetut yhteystiedot

Toimittajan poikkeavat yhteyshenkilötiedot tälle työmaalle

 • yhteyshenkilö verottajan suuntaan tällä työmaalla ellei toimittajarekisterin yhteyshenkilö ole oikea

Sopimuksen nimi

 • aliurakkasopimuksen nimi

Toimeksiannon laji (pakollinen)

 • valitaan oikea laji toimeksiannolle (Urakointi, Työvoiman vuokraus, Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö)

Ennakkomaksu (pakollinen)

 • syötetään summa mikä on maksettu ennakkona ennen urakan alkupäivää
 • ennakkomaksu ilmoitetaan vain kerran eli ensimmäisessä ilmoituksessa. Poista summa ensimmäisen ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Urakkasumma (pakollinen)

 • syötetään urakan koko summa. Jos summaa ei ole tiedossa, syötä arviosummaUrakan alkupäivä (pakollinen)

Urakan alkupäivä (pakollinen)

 • syötetään urakan alkupäivä

Urakan loppupäivä (pakollinen, kts. alla poikkeus)

 • syötetään arvioitu loppupäivä. Jos toimeksiannon laji on ”Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö” ei tieto ole pakollinen. Kun työ valmistuu, muutetaan oikea loppupäivä

Sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta (pakollinen)

 • valitaan jos urakkaan sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta

Toiminta työmaalla on tilapäisesti keskeytynyt

 • valitaan jos aliurakka on tilapäisesti keskeytynyt

Toiminta työmaalla on päättynyt

 • valitaan kun aliurakka työmaalla on päättynyt

Valinta toimittajan työntekijäilmoituksesta (pakollinen)

 • valitaan oikea vaihtoehto siitä onko aliurakoitsija toimittanut työntekijäilmoituksen

Ei ilmoiteta urakkatietoja

 • voidaan valita kun ”aliurakka” on perustettu työntekijäilmoituksen tekemistä varten mutta urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Ulkomaisen urakoitsijan yhteyshenkilön osoitetiedot (pakollinen jos ulkomainen aliurakoitsija)

 • kaikki tiedot ovat pakollisia jos aliurakoitsija on ulkomainen

Paina lopuksi ”Tallenna” jos muutit tai syötit uusia tietoja

3. Työntekijätietojen tallentaminen

Työntekijätietojen tallentaminen kannattaa aloittaa perustamalla työntekijä Henkilö- rekisteriin palkanlaskentaa varten, jos kyseessä on omaan henkilökuntaan kuuluva henkilö ja käytössä on palkanlaskenta. Ilmoittamista varten tarvittavista tiedoista osa voidaan hakea henkilörekisteristä eikä niitä silloin tarvitse syöttää uudestaan. Muista tallentaa myös veronumero (F6→Veronumero).

Omat työntekijät numeroidaan Xpajan toimesta juoksevalla numeroinnilla (001, 002, 003 jne) ja alihankkijoiden työntekijät vastaavasti (A001, A002, A003 jne).

Veronumeron tarkastamista varten täytyy parametreille olla tallennettuna erikseen Tilaajavastuu.fi – palvelusta rajapintaa varten hankitut tunnus ja salasana. Muuten tarkastus ei toimi. Omat henkilökohtaiset tunnukset eivät toimi rajapinnassa. Ne on tarkoitettu vain www.veronumero.fi palvelussa asiointia varten.

Veronumerot tarkastetaan veronumero.fi palvelusta, tarkastusta ei siis tehdä verottajan julkisesta rekisteristä. Veronumero.fi palvelussa ei ole kaikkia niitä henkilöitä jotka ovat verottajan rekisterissä koska veronumero.fi rekisteriin työnantajan on itse ilmoitettava työntekijänsä.

Ellei työntekijää löydy veronumero.fi rekisteristä tarkastetaan tiedot verottajan rekisteristä selaimella www.vero.fi/vere/Tarkistus/VeronumeronTarkistus.aspx ennen kuin työntekijä aloittaa työskentelyn työmaalla.

Ellei työntekijää löydy verottajan julkisesta rakennusalan rekisteristä, ei päätoteuttaja saa päästää työntekijää rakennustyömaalle.

3.1 Tietojen tallentaminen/ tarkastaminen ilmoittamista varten

Avaa Tapahtumakirjaus ja Tapahtumakirjauksesta ”Työntekijätietojen ylläpito”.

rakennusalanilm_7

3.2 Oma työntekijä, on jo perustettu Xpajassa

 1. Valitse vasemmalta työntekijä- valikosta oikea henkilö
 2. Paina ”Muuta”
 3. Tarkasta/ valitse oikealla olevasta valikosta oikea henkilö (tunnus palkanlaskennassa: nimi) jos käytössä on Xpajan palkanlaskenta
 4. Paina ”Tuo tiedot palkanlaskennasta”
 5. Täydennä puuttuvat tiedot tai syötä SOTU jos se puuttuu tai vaihtoehtoisesti syötä veronumero ja valitse työnantaja
 6. Jos tietoja puuttuu paina ”Hae tiedot veronumero.fi palvelusta”. Jos henkilöä ei löydy rekisteristä saat tästä tiedon
 7. Täydennä loput puuttuvat tiedot
 8. Paina ”Tallenna”

Jos työntekijän kotivaltio on joku muu kuin suomi, täytyy myös osoitetiedot sekä suomessa että työntekijän kotimaassa tallentaa. Osoitetiedot ilmoitetaan verottajalle.

rakennusalanilm_8

Työntekijä (pakollinen)

 • näkyy PORTAALI- parametrin teksteihin tallennettu TUNNUS ja NIMI

Numero (pakollinen)

 • PORTAALI- parametrin tekstien TUNNUS

Etunimi, Sukunimi (pakollinen jos ei SOTU:a, hyvä kuitenkin tallentaa)

 • henkilön etu- ja sukunimi

SOTU (suositeltava ilmoitustunnus verottajalle, pakollinen jos ei veronumeroa ja syntymäaikaa)

 • verohallinnon suosittelema yksilöivä tieto. Jos sotu:a ei anneta veronumero ja syntymäaika on pakko antaa

Kotivaltio (pakollinen)

 • henkilön kotivaltio. Jos kotivaltio on muu kuin Suomi, täytyy myös osoitetiedot suomessa ja kotimaassa ilmoittaa

Veronumero, Syntymäaika (pakollinen jos ei SOTU:a)

 • käytetään tunnistamiseen jos SOTU:a ei anneta. Voi tallentaa vaikka SOTU olisi annettu

Työnantaja (pakollinen)

 • työntekijän oma työnantaja. Valitaan Toimittaja- luettelosta. Valittavissa kaikki joilla on Y-tunnus tai Ulkomainen tunnus, Ulkomaisen tunnuksen tyyppi ja maakoodi

Työsuhteen laatu (pakollinen)

 • valitaan oikea vaihtoehto valikosta. Työntekijän työsuhde hänen omaan työnantajaansa.

Vuokratyönteettäjä

 • tämä kenttä on käytössä vain silloin, kun yläpuolella on valittuna ”Vuokratyöntekijä”. Kentässä pitää silloin valita oikea yritys. Muulloin kenttä voi olla tyhjä tai siinä voi lukea jotain (yleensä oman yrityksen nimi), mutta kentästä ei tarvitse välittää

Lähetetyn työntekijän todistus (pakollinen jos kotivaltio joku muu kuin FI Suomi)

 • – valitaan, jos työntekijällä on A1-todistus tai muu Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perustuva todistus, joka osoittaa henkilöön sovellettavan vieraan valtion sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä.
 • – ei valita, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa (esim. työntekijä työskentelee Suomessa yli neljä kuukautta eikä hänellä ole lähetetyn työntekijän todistusta).

Henkilö ei työskentele tällä hetkellä (vain Xpaja, ei ilmoiteta verottajalle)

 • valitaan jos henkilö ei työskentele tällä hetkellä. Valinnalla henkilö saadaan pois näkyvistä eri valikoissa. Valinnan poistamalla henkilö palaa valikkoihin näkyviin.

Valikko oikealla (pakollinen jos tuodaan tietoja palkanlaskennasta, vain Xpaja)

 • henkilön tunnus ja nimi palkanlaskennassa

Tunnus palkanlaskennassa (pakollinen jos käytössä palkanlaskenta, vain Xpaja)

 • henkilön tunnus palkanlaskennassa

Osoitetiedot kotivaltiossa (pakollinen jos kotivaltio joku muu kuin FI Suomi)

 • henkilön osoitetiedot kotivaltiossa

Osoitetiedot Suomessa (pakollinen jos kotivaltio joku muu kuin FI Suomi)

 • henkilön osoitetiedot suomessa

Lopuksi paina ”Tallenna” jos muutit jotain tai tallensit uutta tietoa

3.3 Ulkopuolinen työntekijä, on jo perustettu Xpajassa

 1. Valitse työntekijä- valikosta oikea henkilö
 2. Paina ”Muuta”
 3. Syötä SOTU jos se puuttuu tai vaihtoehtoisesti syötä veronumero ja valitse työnantaja
 4. Paina ”Hae tiedot veronumero.fi palvelusta”: Jos henkilöä ei löydy rekisteristä saat tästä tiedon
 5. Täydennä loput puuttuvat tiedot
 6. Paina ”Tallenna”

Jos työntekijän kotivaltio on joku muu kuin suomi, täytyy myös osoitetiedot sekä suomessa että työntekijän kotimaassa tallentaa. Osoitetiedot ilmoitetaan verottajalle.

3.4 Oma työntekijä, ei ole perustettu Xpajaan

 1. Valitse ”Lisää oma työntekijä”
 2. Tarkasta/ valitse oikealla olevasta valikosta että on oikea henkilö (tunnus palkanlaskennassa: nimi) jos käytössä on palkanlaskenta
 3. Paina ”Tuo tiedot palkanlaskennasta” jos käytössä on palkanlaskenta
 4. Tarkasta olemassa olevat tiedot ja täydennä SOTU jos se puuttuu
 5. Paina ”Hae tiedot veronumero.fi palvelusta”
 6. Täydennä loput puuttuvat tiedot
 7. Paina ”Tallenna”

3.5 Oma työntekijä, ei ole perustettu Xpajaan

 1. Valitse ”Lisää ulkopuolinen työntekijä”
 2. Syötä SOTU tai vaihtoehtoisesti syötä veronumero ja valitse työnantaja
 3. Paina ”Hae tiedot veronumero.fi palvelusta”
 4. Täydennä loput puuttuvat tiedot
 5. Paina ”Tallenna”

4. Ilmoitusten tekeminen ja lähettäminen

Sekä Työntekijätiedot- että Urakkatiedot- ilmoitus verottajalle tehdään Työmaaseurannassa. Tietoja ilmoituksiin haetaan Asiakastiedoista, Toimittajatiedoista, Ostoreskontrasta, Työmaaseurannasta, Tapahtumakirjauksesta ja Parametreilta. On siis tärkeää että kaikki tiedot ovat kunnossa ja ne pidetään kunnossa.

Ilmoitusta tehtäessä tarkastetaan, että kaikki tarvittavat tiedot löytyvät, mutta tietojen sisältöä ei tarkasteta. On siis tärkeää että tietoja tallentaessa tiedot syötetään oikein.

Ilmoitukseen poimitaan ne työmaat joista ilmoitus tehdään.

Jos alatyölle (esim. 2013-01) on F12 alla tallennettu ”Ilmoitetaan päätyön mukana”, ei alatyötä poimita mukaan.

Urakkailmoituksen ja työntekijäilmoituksen poiminta voi, ja usein myös poikkeaa, toisistaan. Ilmoitusten lähettämisen välissä siis voi joutua muuttamaan poimittuja työmaita.

4.1 Kuukausi-ilmoitusten tekeminen

1. Tarkasta/ korjaa Tapahtumakirjauksen työntekijöiden ylläpidosta kaikki työntekijätiedot
2. Tarkasta/ korjaa Tapahtumakirjauksesta työaikatiedot henkilöittäin
3. Tarkasta/ korjaa Työmaaseurannasta kaikki ilmoitettavat työmaat/ aliurakat
4. Paina F6 ja valitse ”Ilmoitukset verottajalle”
rakennusalanilm_9
5. Valitse oikea ilmoituskuukausi.
6. Paina ”Ilmoita urakkatiedot” (”Ilmoita työntekijätiedot”).
rakennusalanilm_10
7. Tarkasta/ valitse ne työmaat, mistä haluat ilmoituksen tehdä. Valinnat tallentuvat kun teet ilmoituksen ja samoja valintoja tarjotaan seuraavalla kerralla. Urakkailmoituksilla ja työntekijäilmoituksilla on omat valinnat.
8. Valitse ”Ilmoita”.Kun aineisto on valmis, saat ilmoituksen
rakennusalanilm_11
Ilmoitus tallentuu yrityksen alla olevaan TILAAJAVASTUU – kansioon nimellä Urakka_VVVVKKP.ilm (Työntekijät_VVVVKKP.ilm). (VVVV= vuosi, KK=kuukausi, P=perusilmoitus).

8.1. Jos vastaat ”Kyllä”, ilmoitus lähetetään suoraan Xpajasta verottajalle. Lähettäminen vaatii että KATSO- tunnisteet on tallennettu parametreihin.Odota että ilmoitus on saatu lähetettyä ja saat yhteenvedon ruudulle. Lähettämisessä on monta vaihetta ja lähetys kestää vähän aikaa.

Kun lähetys on valmis, tiedoston nimen perään lisätään ilmoitustunniste (esim. Urakka_201407P.ilm→ Urakka_201407P-V14074957131253.ilm) ja saat ruudulle yhteenvedon ilmoittamistasi tiedoista.

rakennusalanilm_12

Jos toimit pääurakoitsijana muista lähettää molemmat ilmoitukset.

8.2. Jos vastaat ”Ei”, tiedosto tehdään TILAAJAVASTUU- kansioon mutta ilmoitus /ilmoitukset on lähetettävä www.ilmoitin.fi palvelun kautta tiedostoina. Saat myös tässä tapauksessa ruudulle yhteenvedon ilmoituksen tiedoista.

Xpaja tekee kaikista työmaista yhteisen Urakkailmoituksen sekä yhteisen Työntekijäilmoituksen. Verottajalle toimitetaan siis kuukausittain vain yksi urakkailmoitus ja yksi työntekijäilmoitus.

4.2 Ilmoituksesta puuttuu tietoja tai ilmoituksessa on virheitä

Jos ilmoitusta ei voida puuttuvan tiedot vuoksi tehdä, saat ilmoituksen

rakennusalanilm_13

Korjaa puuttuvat tiedot ja tee ilmoitus/ ilmoitukset uudestaan.

Jos ilmoitusta lähetettäessä saat virheilmoituksen ”Tuntematon virhe. Ilmoituksen lähetys epäonnistui” tee ilmoitus uudelleen niin että et yritä lähettää sitä verottajalle suoraan.

Avaa www.ilmoitin.fi sivu ja valitse oikealta ”aineiston tarkastus”

Valitse selaamalla oikea tiedosto (tiedostot sijaitsevat Xpaja- kansion alla olevassa TILAAJAVASTUU- kansiossa) ja tarkasta aineisto. Tarkastus kertoo aineistossa olevat virheet. Korjaa virheet ja lähetä aineisto.

5. Ilmoituksen korjaaminen tai poistaminen

Verottaja määrittelee syventävässä vero-ohjeissaan milloin ilmoituksen voi korjata. Verottajan ohjeessa kerrotaan myös milloin ilmoitus on poistettava kokonaan ja annettava uusi ilmoitus.

Korjaus- tai poistoilmoitus on lähetettävä verottajalle samaa ilmoituskanavaa pitkin kuin alkuperäinen ilmoitus.

www.ilmoitin.fi palvelun kautta lähetetyn perusilmoituksen korjausta (poistoa) ei saa lähettää suoraan Xpaja:sta.

Xpaja:sta tehdyn perusilmoituksen korjausta (poistoa) ei saa lähettää www.ilmoitin.fi palvelun kautta.

5.1 Korjausilmoitus

Jos tulee tarve korjata suoraan Xpajasta lähetettyä ilmoitusta, korjaa tiedot ja tee ilmoitus uudelleen.

Korjausilmoituksessa on ilmoitettava uudestaan myös perusilmoituksessa oikein olleet tiedot. Älä siis ilmoita pelkkiä korjattuja tietoja.

Xpaja:sta suoraan lähetetyn perusilmoituksen korjaus- ja poistoilmoitus tehdään samalla tavalla kuin perusilmoituskin.

Kun menet tekemään korjausilmoitusta, saat alla olevan ilmoituksen:

rakennusalanilm_14

Vastaa ”Korjausilmoitus” ja lähetä se ”Kyllä” valinnalla verottajalle.

Jos tulee tarve poistaa suoraan Xpajasta lähetetty ilmoitus, et korjaa mitään, vaan valitset yllä olevasta ilmoituksesta ”Poistoilmoitus” ja lähetät sen verottajalle ”Kyllä” valinnalla.

Tämän jälkeen korjaat tiedot ja lähetät uuden perusilmoituksen kyseiselle kuukaudelle.

Jos tulee tarve korjata www.ilmoitin.fi palvelun kautta lähetettyä perusilmoitusta, ota yhteyttä Pajadatan ylläpitoon ohjeiden saamiseksi, sähköpostilla tuki@pajadata.fi tai puhelimella arkisin klo 8-16 välillä 0207 434 455.

Jos tulee tarve korjata www.suomi.fi palvelussa tehtyä ilmoitusta, ohjeet korjaamiseen löytyvät kyseisen palvelun ohjeista.

5.2 Ilmoituksen/ ilmoitusten lähettäminen www.ilmoitin.fi palvelul

Molemmat ilmoitukset voidaan lähettää yhdessä lähetyksessä osoitteessa https://www.ilmoitin.fi kirjautumalla palveluun Katso- tunnisteilla.

Valitse lähetettäviksi aineistoiksi molemmat ilmoitukset kansiosta: Xpaja\TILAAJAVASTUU

rakennusalanilm_15

Paina ”Tarkasta” jolloin aineistojen muoto, osa kentistä ja oikeudet tehdä ilmoituksia tarkastetaan.

Jos aineistoissa on virheitä, palaa Xpajaan, korjaa virheet ja tee ilmoitukset uudestaan.

Jos aineistot ovat kunnossa siirryt lähetyssivulle.

rakennusalanilm_16

Paina lähetä ja kirjoita avautuvaan ikkunaan sähköpostisoite (ellei se ole jo valmiina) mihin haluat kuittauksen ilmoitusten vastaanotosta. Tässä kuittauksessa on verottajan antama tunniste ilmoitukselle. Tätä tunnistetta tarvitaan, jos joudutaan lähettämään korjaus- tai poistoilmoitus.

rakennusalanilm_17

Top