Henkilön perustaminen

1. Henkilön perustaminen

1.1 Henkilötietojen täyttäminen

1.1.1 Tunnus, Etunimet, Sukunimi, Osoite, Postios, Hlötunnus, Tilinumero, Puh ja Sposti
1.1.2 Työsuhde
1.1.3 Aloituspvm ja Lopetuspvm
1.1.4 Toimenkuva, Työnimike, Palkkaryhmä ja Henkilöstöryhmä
1.1.5 Toimiala
1.1.6 Liitto ja Liitonmaksu palkasta (K/E)
1.1.7 Pekkaslaskenta (E=Ei, L=LVI, S=Sähkö, R=Rakennus/maalaus, M=Maarakennus, T=Teknologia)
1.1.8 Lomapalkka tileittäin (K/E)
1.1.9 Tyött.vak.maksu palkasta (K/E) ja Osaomistaja (K/E)
1.1.10 TyEL-yhtiöt ja Vaihtopvm
1.1.11 Sairauskassan maksu (K/E)
1.1.12 Suorituslaji
1.1.13 SOTU (K/E)
1.1.14 Tiliöinti (M=muuttuva, K=kiinteä, O=omist.)
1.1.15 Tulorajat
1.1.15.1 A-Vaihtoehto (palkkakausikohtainen)
1.1.15.2 B-Vaihtoehto (vuosikertymä/opiskelija)
1.1.16 Tuntipalkat
1.1.17 KTA ja LomaKTA
1.1.18 Kuukausipalkka ja Palkka/jakso 7

1.2 Muut henkilön taakse syötettävät tiedot

1.3 Tulosteet ja toiminnot henkilötiedoissa

1.3.1 Poissaolot
1.3.2 Palkkakortti
1.3.3 Palkkatodistus
1.3.4 Muut raportit
1.3.5 Rakennusalan lomalaskenta yhdelle henkilölle
1.3.6 Lomapalkkavelka

print


1. Henkilön perustaminen

Siirry henkilörekisteriin joko suoravalintojen (F12 Suoravalinnat) kautta tai sovellukset valikon kautta (Rekisterit -> Henkilö).

Uusi henkilö perustetaan F10 Uusi henkilö –näppäimellä.

1.1 Henkilötietojen täyttäminen

Seuraavaksi ohjeessa käydään henkilötiedot läpi kohta kohdalta.

1.1.1 Tunnus, Etunimet, Sukunimi, Osoite, Postios, Hlötunnus, Tilinumero, Puh ja Sposti

Tässä kohdat Tunnus, Etunimet, Sukunimi, Osoite, Postiosoite, Hlötunnus ja Tilinumero ovat ohjelmaan perustettavan henkilön perustietoja. Nämä kannattaa kuitenkin täyttää, koska niistä tiedot välittyvät pankkiohjelmaan, vuosi-ilmoitus aineistolle ja tilinauhalle. Voitte myös pistää ohjelman tietoihin talteen henkilön puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

1.1.2 Työsuhde

Työsuhde –kohdan vaihtoehdot ovat:

V = Vakituinen
O = Osa-aikainen
M = Määräaikainen
Y = Yrittäjä

Vaihtoehdot V, O ja M tulostavat tilinauhalle informatiivisen tiedon palkansaajan päivärahamaksun suuruudesta ja vaihtoehto Y tulostaa työnantajan päivärahamaksun suuruuden.

1.1.3 Aloituspvm ja Lopetuspvm

Aloituspvm: päivämäärä, jolloin henkilön työsuhde on alkanut.
Lopetuspvm: työsuhteen viimeinen päivämäärä. Merkitsemällä lopetuspäivä henkilötietoihin saadaan sininen värjäys poistettua henkilörekisterin tunnus -kohdasta.

1.1.4 Toimenkuva, Työnimike, Palkkaryhmä ja Henkilöstöryhmä

Toimenkuva: esim. Työnjohtaja, Putkiasentaja, Kirvesmies jne.
Työnimike, palkkaryhmä ja henkilöstöryhmä: nämä kohdat liittyvät palkkatilastoon. Näitä tarvitaan, jos pitää antaa tilastotietoja EK:lle. Mikäli näitä tietoja tarvitaan, kannattaa olla yhteydessä Pajadatan ylläpitoon, niin neuvomme tähän liittyvien asetusten laittamisessa.

1.1.5 Toimiala

Toimiala: Henkilön toimialan valinta vaikuttaa lomalaskentatapaan.

Toimiala –kohdan vaihtoehdot ovat:

 • LVI
 • SÄHKÖ
 • RAKENNUS
 • MAARAKENNUS
 • TEKNOLOGIA

Toimialaa päästään vaihtamaan F2 Haku –näppäimellä.

1.1.6 Liitto ja Liitonmaksu palkasta (K/E)

Liitto: Tähän pistetään liiton tunnus kahdella kirjaimella esim. PU, SÄ, RA. Vastaava tunnus pitää olla PA_LIITTO –parametrillä, jossa myös määrätään liiton maksun prosentti ja prosentti työajan lyhennystä varten, mikäli työajan lyhennys maksetaan prosentteina palkasta.

Jos henkilöltä ei pidätetä liiton jäsenmaksua palkasta, niin henkilötietoihin täytyy laittaa tunnus EI. Tällöin PA_LIITTO –parametrillä on oltava tämä tunnus yhdessä työajan lyhennys prosentin kanssa, jotta työajan lyhennys maksu toimii.

Liitonmaksu palkasta: Vaihtoehdot ovat Kyllä tai Ei, riippuen siitä periikö työnantaja liitonmaksun palkasta vai ei.

1.1.7 Pekkaslaskenta (E=Ei, L=LVI, S=Sähkö, R=Rakennus/maalaus, M=Maarakennus, T=Teknologia)

Pekkaslaskenta: Tässä kohdassa määritellään, minkä alan sopimuksen mukaan työajan lyhennyksen maksaminen hoidetaan tällä henkilöllä.

 •  E = Henkilöllä ei ole työajan lyhennystä.
 •  L = LVI sopimuksen mukaisesti prosentteina tiliin.
 •  S = Sähkön sopimuksen mukaisesti maksetaan pidetyn vapaan mukaisesti.
 •  R = Rakennus ja Maalausala prosentteina palkasta.
 •  T = Teknologiateollisuuden TES:n mukaisesti (laskee myös sairasajan palkasta)

1.1.8 Lomapalkka tileittäin (K/E)

Lomapalkka tileittäin: Tätä kohtaa voidaan käyttää rakennuspuolella. Maksetaanko lomapalkka prosentin mukaan automaattisesti joka tiliin, Kyllä tai Ei.

 • K = laskee joka tiliin rakennusalalla 18,5%
 • E = ei laske joka tiliin, mutta Rakennusalan lomalaskenta listaukseen laskee 18,5 prosentin mukaan.
 • k = laskee joka tiliin rakennusalalla 14,0%
 • e = ei laske joka tiliin, mutta Rakennusalan lomalaskenta listaukseen laskee 14,0 prosentin mukaan.

Em. toiminto edellyttää, että teillä on rakennusalan lomalaskenta parametreilla seuraavat arvot:
Lyhenne PA_RAKLOM1 Arvo3:ssa 14,0
Lyhenne PA_RAKLOM2 Arvo3:ssa 4,5

1.1.9 Tyött.vak.maksu palkasta (K/E) ja Osaomistaja (K/E)

Tyött.vak.maksu palkasta: Peritäänkö henkilöltä työttömyysvakuutusmaksu K tai E.

Osaomistaja: K, jos henkilö on osaomistaja ja työttömyysvakuutusmaksu peritään palkasta. Myös edellisessä kohdassa pitää olla K. Mikäli henkilö ei ole osaomistaja laitetaan E

1.1.10 TyEL-yhtiöt ja Vaihtopvm

TyEL-yhtiöt: Käytettävä vakuutusyhtiönumero merkataan kauttaviivan vasemmalle puolelle.

Jos vakuutusyhtiö vaihtuu kalenterivuoden aikana:

 • Kuukausi-ilmoittajat:
  Käytettävä vakuutusyhtiön numero muutetaan oikeaan aikaan kauttaviivan vasemmalle puolelle.
 • Vuosi-ilmoittajat:
  Lisätään uuden vakuutusyhtiön numero kauttaviivan oikealle puolelle ja vanhan vakuutusyhtiön numero jätetään vasemmalle puolelle.

Vaihtopvm.: Käytetään, kun Vuosi-ilmoittajan vakuutusyhtiö vaihtuu kesken vuoden. Merkataan vaihtopäivämäärä, jolloin tämän henkilön työeläkevakuutus on vaihtunut uuteen yhtiöön.

Jos henkilöltä ei peritä työeläkemaksua, niin vakuutusyhtiönumero-kohtaan kauttaviivan vasemmalle puolelle laitetaan 0 (=nolla).

1.1.11 Sairauskassan maksu (K/E)

Sairauskassan maksu: EI KÄYTÖSSÄ.

1.1.12 Suorituslaji

Suorituslaji: Tähän merkataan vuosi-ilmoituksella näkyvä suorituslajin tunnus. Tässä muutama poiminto verottajan suorituslajeista.

Tunnus ja Suorituslaji:

 •  P: Palkka päätoimesta
 •  1: Palkka sivutoimesta
 •  PY: Yrittäjän palkka päätoimesta
 •  1Y Yrittäjän palkka sivutoimesta

1.1.13 SOTU (K/E)

SOTU: Millä tavalla henkilön palkasta peritään Sosiaaliturvamaksu.

 •  K = Sotu-maksut peritään normaalisti.
 •  E = Sotu-maksua ei peritä.
 •  M = EI KÄYTÖSSÄ.
 •  U = EI KÄYTÖSSÄ.

1.1.14 Tiliöinti (M=muuttuva, K=kiinteä, O=omist.)

Tiliöinti: Sama palkkatapahtuma voidaan ohjata eri kirjanpitotileille, riippuen siitä, minkä tiliöintiryhmän piiriin henkilö kuuluu. Tilikartta luodaan ERIT/PT_xxxx -parametreillä.

Kohdan vaihtoehdot ovat:

 •  M = Muuttuvat palkat
 •  K = Kiinteät palkat
 •  O = Omistajapalkat

1.1.15 Tulorajat

1.1.15.1 A-Vaihtoehto (palkkakausikohtainen)

A-Vaihtoehto: Jos työntekijä ei ole valinnut verokortillaan verotustavaksi B-vaihtoehtoa, käytetään vaihtoehtoa A. Tällöin täytetään kohdat Vuosituloraja ja Kausituloraja.

Vuosituloraja: Työntekijän verokortissa on kohta Vuosituloraja ATK-järjestelmiä varten, josta euromäärä kirjataan tähän kohtaan. Ohjelma pystyy tämän mukaan erikoistilanteissa, kuten lomarahan maksu normaali palkanmaksun yhteydessä, käyttämään laskennallista päiväverorajaa.

Kausituloraja: Palkkajakson pituuden mukainen tuloraja euroina verokortista.

1.1.15.2 B-Vaihtoehto (vuosikertymä/opiskelija)

B-Vaihtoehto: Käytetään, mikäli työntekijä on itse valinnut vähennettäväksi ennakonpidätyksen verokortin B-vaihtoehdon mukaisesti, tai mikäli hänen veronsa pidätetään ns. portaikkove-rokortin mukaisesti.

Tulorajat 1.: Jos työntekijän verokortti on yhden verorajan verokortti, tähän ruutuun tulee ko. veroraja euroina. Mikäli työntekijä on esim. opiskelija, jolla on kahden verorajan verokortti, tulee tähän ruutuun ensimmäinen veroraja.

Tulorajat 2.: Jos työntekijän verokortti on yhden verorajan verokortti, tämä ruutu jätetään tyhjäksi. Mikäli työntekijä on esim. opiskelija, jolla on kahden verorajan verokortti, tulee tähän ruutuun suurempi veroraja.

Muutosverokortti: koska muutosverokortti tulee yleensä voimaan kesken vuoden tietystä päivämäärästä alkaen, niin Tuloraja 1 kohtaan täytyy syöttää siihen päivämäärään mennessä kertyneen palkan ja verokortissa olevan verorajan summa.

Kertymä: Työntekijän aloittaessa työt firmassa kesken kalenterivuoden ja hän käyttää verokortin vaihtoehtoa B, merkitään tähän kohtaan hänen muualla alkuvuoden aikana tienaamansa veronalainen ansio.

1.1.16 Tuntipalkat

Tuntipalkat: Henkilölle voidaan antaa oletukseksi erilaisia tuntipalkkoja, joista on helppo valita oikea palkkoja syöttäessä.

1.1.17 KTA ja LomaKTA

KTA: Henkilölle syötetty tai ohjelmalla lasketettu keskituntiansio. Ohjelma tarjoaa tätä arvoa palkkatapahtumien syötössä ylitöiden korotusosan, arkipyhäkorvauksen ym. laskentaan.

LomaKTA: Henkilölle syötetty tai ohjelmalla lasketettu lomakeskituntiansio, jota ohjelma käyttää lomapalkkojen laskennassa.

Kun henkilökortissa toimialana on RAKENNUS, niin näihin kohtiin vaihtuu arkipyhäkorvaus ja sairasajan palkan syöttöruudut.

1.1.18 Kuukausipalkka ja Palkka/jakso

Kuukausipalkka: Kuukausipalkkaisen henkilön koko kuukauden palkka.

Palkka/jakso: Yhdessä palkkajaksossa maksettavan kuukausipalkan osuus.

1.2 Muut henkilön taakse syötettävät tiedot

F3 Luontoisedut: Parametreillä määriteltyjen luontoisetujen hinnat palkkajaksoa kohti.

F8 Lomakertymä: Henkilön ansaitsemien lomapäivien määrä. Rakennusalalla tämän lisäksi lomapalkka/pv.

F9 Vähennykset: Palkkajaksosta vähennettävä elatusmaksun ja/tai ulosottomaksun määrät. Ulosottolaskennan saa toimimaan myös suojaosuutta käyttäen.

F6 Toiminnot -> 5. Eläkevakuutustiedot: Eläkevakuutustietotaulukko, josta tiedot siirtyvät vuosi-ilmoitukselle.

F6 Toiminnot -> 6. Liukumatunnit: Tänne syötetään liukumatuntien vuodenvaihteen saldo.

F6 Toiminnot -> 7. Veronumero: Tähän kohtaan voit syöttää henkilön verokortilta löytyvän veronumeron.

1.3 Tulosteet ja toiminnot henkilötiedoissa

Näitä listauksia otettaessa pitää näytön palkki viedä kyseisen henkilön kohdalle.

1.3.1 Poissaolot

Poissaololistausta tulostaessa valitaan ensin henkilötiedoissa F7 Tulosteet ja sieltä Poissaolot. Tämän jälkeen pitää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella.

1.3.2 Palkkakortti

Palkkakorttia tulostettaessa valitaan ensin F7 Tulosteet ja sieltä Palkkakortti. Vastaa kysymykseen ”Eritelläänkö jaksoittain?” haluamallasi tavalla. Tämän jälkeen pitää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella.

1.3.3 Palkkatodistus

Palkkatodistusta tulostettaessa valitaan ensin F7 Tulosteet ja sieltä Palkkatodistus. Tämän jälkeen pitää syöttää haluttu aikaväli, jota halutaan tarkastella. Aluksi ohjelma ehdottaa ansainta-ajaksi ensimmäisen jakson alkupäivämäärää ja viimeisen jakson loppupäivämäärää. Tätä tulosteelle tulevaa päivämääräväliä pääset muokkaamaan.

1.3.4 Muut raportit

Valitse ensin henkilöt, joista haluat raportin. Henkilöt poimitaan Tabulaattori -näppäimellä. Merkkinä poiminnasta on vihreä värjäys. Tämän jälkeen valitaan F7 Tulosteet ja sieltä Valitse lista-kohta, jonka jälkeen aukeaa ikkuna, missä näet tulostettavat raportit. Tällä hetkellä ohjelmasta löytyy ainakin raportit, Henkilölista ja Osoitetarrat.

1.3.5 Rakennusalan lomalaskenta yhdelle henkilölle

Rakennusalalla saadaan listaus, josta näkyy henkilön tiedot, hänen palkka-ansionsa, lomapalkan kesälomaosuus, talvilomaosuus, sekä hänen tienaamansa lomarahat yhteensä. Lomalaskenta otetaan F6-Toiminnot alta

1.3.6 Lomapalkkavelka

Tällä toiminnolla pystytään arvioimaan lomapalkkavelka esim. tilinpäätökseen. Toimii LVI, Sähkö ja Maarakennus toimialoilla. Mikäli toimialana on Rakennus, niin vain kuukausipalkkalaiset huomioidaan. Perustuu täysin sen hetkisiin henkilötietoihin (toimiala, lomakertymä ja kuukausipalkka). Henkilötiedoissa olevasta lomakertymästä vähennetään 1. toukokuuta jälkeen pidetyt lomapäivät. Lomapalkkavelka otetaan F6-Toiminnot alta.

Lomapalkkavelan laskettaminen. Päivämäärä kenttään syötetään päivämäärä, jonka tilannetta tutkitaan. Keskimääräinen uusien lomapäivien kertymä kenttään syötetään kuinka paljon uutta lomaa on kertynyt.

Top