Huomioitavaa palkanlaskennassa

1. Muutosverokortin tietojen syöttäminen
2. Uuden liiton perustaminen
3. Uuden kirjanpitotilin lisääminen palkanlaskentaan
4. Tyel-yhtiö vaihtuu kesken vuoden
5. LomaKTA- ja KTA laskenta, sekä keskipäiväpalkan laskenta
6. Rakennusalan lomalaskenta
7. Työajan lyhennysrahan automaattilaskenta joka tiliin (pekkaset)
8. Firmat, jotka käyttävät liukumatunteja palkanlaskennassa
9. Uuden palkkatapahtuman perustaminen

print


Kaikki listaukset palkanlaskennasta perustuvat maksupäivään. Kun ohjelmalle annetaan listausta otettaessa maksupäiväväli, se hakee summat jaksoista, joissa maksupäivä osuu halutulle päivämäärävälille.

1. Muutosverokortin tietojen syöttäminen

 • Koska muutosverokortti tulee yleensä voimaan kesken vuoden tietystä päivämäärästä alkaen, niin Tuloraja 1 kohtaan täytyy syöttää siihen päivämäärään mennessä kertyneen palkan ja verokortissa olevan verorajan summa.

2. Uuden liiton perustaminen

PA_liitto-parametri

 • Perusta uusi liittotunnus PA_LIITTO-parametrin rivitiedoille. Tunnuksena käytetään kahta kirjainta.
 • Anna liiton nimi
 • Anna Maksu-% kohtaan liitonmaksuprosentti, jonka mukaan ohjelma pidättää tämän työntekijän palkasta.
 • Pistä työajan lyhennyksessä käytettävä prosentti kohtaan pekkas-%, mikäli haluat, että ohjelma laskee joka palkkajaksossa työajanlyhennysrahan ansioista.
 • Mikäli liitolla on määritelty katto liitonmaksulle, voit laittaa sen max/tili kohtaan. Huomaa tässä, että liitot yleensä ilmoittavat max/kk-summan.

PA_TAPAHTUMAT-parametrin rivitiedoille

 • Lisää uusi liittotunnus KTA-sarakkeessa olevien lisäksi niihin tapahtumiin, jotka kuuluu mennä mukaan KTA-laskentaan.
 • Pitää myös lisätä uusi liittotunnus Liitto-sarakkeessa olevien lisäksi niihin tapah-tumiin, jotka pitää mennä liitonmaksun perustana olevaan summaan.

Henkilötiedoissa

 • Pistä Liitto-ruutuun PA_LIITTO parametrilla määrittelemäsi tunnus henkilöille, jotka kuuluvat tähän liittoon.

3. Uuden kirjanpitotilin lisääminen palkanlaskentaan

 • Uusi tili pitää lisätä ERIT/PT-parametreille
 • PA_TAPAHTUMAT-parametrin rivitiedoilla ohjataan tapahtumanimike oikealle kirjanpitotilille. Tätä varten on kolme eri saraketta Tili/M, Tili/K ja Tili/O.
  Esim. km-korvaus ohjautuu halutulle kirjanpitotilille, sen mukaan onko henkilö, jolle kilometrejä syötetään merkitty Muuttuva-, Kiinteä-, tai Omistajapalkkoihin kuuluvaksi ja oikeassa sarakkeessa on valittu oikea tilinumero.

4. Tyel-yhtiö vaihtuu kesken vuoden:

Jos vakuutusyhtiö vaihtuu kalenterivuoden aikana:

Kuukausi-ilmoittajat: Käytettävä vakuutusyhtiön numero muutetaan oikeaan aikaan kauttaviivan vasemmalle puolelle.

Vuosi-ilmoittajat: Lisätään uuden vakuutusyhtiön numero kauttaviivan oikealle puolelle ja vanhan vakuutusyhtiön numero jätetään vasemmalle puolelle.

Vaihtopvm.: Käytetään, kun Vuosi-ilmoittajan vakuutusyhtiö vaihtuu kesken vuoden. Merkataan vaihtopäivämäärä, jolloin tämän henkilön työeläkevakuutus on vaihtunut uuteen yhtiöön.

5. LomaKTA- ja KTA laskenta, sekä keskipäiväpalkan laskenta

 • Henkilöillä pitää olla 2-kirjaiminen liittotunnus henkilötietojen LIITTO-ruudussa
 • PA_TAPAHTUMAT-parametrin rivitiedoissa pitää olla kaikki käytettävät liittotunnukset KTA-sarakkeessa, niillä tapahtumariveillä, jotka on tarkoitus ohjata KTA-laskentoihin
 • Henkilötiedoissa pitää olla lomaoikeuspäivien lukumäärä laitettuna.

6. Rakennusalan lomalaskenta

 • Rakennusalalla pitää olla PA_TAPAHTUMAT-parametrilla loma-sarakkeessa K tai E, sen mukaan meneekö tapahtuma lomalaskentaan vai ei.
 • Henkilötiedoissa pitää olla lomaoikeuspäivien lukumäärä laitettuna.

7. Työajan lyhennysrahan automaattilaskenta joka tiliin (pekkaset)

 • Henkilöillä pitää olla 2-kirjaiminen liittotunnus henkilötietojen LIITTO-ruudussa.
 • Henkilötietojen pekkaset-kohdassa pitää olla merkattuna toimialan kirjaintunnus.

8. Firmat, jotka käyttävät liukumatunteja palkanlaskennassa

 • Henkilötietoihin pitää käydä vaihtamassa liukumasaldo vuodenvaihteessa oikeaksi.
 • Tämän näkee jokaisen henkilön vuoden viimeisestä tilinauhasta.

9. Uuden palkkatapahtuman perustaminen

 • Tästä kannattaa olla yhteydessä Pajadatan tukeen, koska tietojen siirtymiseksi palkkaerittelyille täytyy muokata raportteja.
Top