Palkkajakson perustaminen

1. Palkkajakson perustaminen

1.1 Henkilöiden haku palkkajaksolle

1.2 Henkilön palkkatapahtumien syöttö

1.3 Eri tapahtumalajien syöttö

1.3.1 Peruspalkka
1.3.2 Ylityöt
1.3.3 Verolliset yksikköhintaiset
1.3.4 Verolliset könttähintaiset
1.3.5 Vapaat verolliset / yksikköhintaiset
1.3.6 Vapaat verolliset / könttähintaiset
1.3.7 Pekkaskorvaus
1.3.8 Urakkaosuudet
1.3.9 Lomapalkka
1.3.9.1 Lomapalkan laskeminen
1.3.9.2 Lomapalkan syöttäminen
1.3.10 Luontoisedut
1.3.11 Verottomat / yksikköhintaiset
1.3.12.Verottomat / könttähintaiset
1.3.13.Vapaat verottomat / yksikköhintaiset
1.3.14 Vapaat verottomat / könttähintaiset

1.4 Automaattisesti laskettavat

1.5 Poissaolojen merkkaus

1.6 Henkilön palkkatapahtumien syötön sulkeminen

print


1. Palkkajakson perustaminen

Siirry ensin palkanlaskentaan joko suoravalintojen (F12 Suoravalinnat) kautta tai sovellukset valikon kautta (Sovellukset -> Palkanlaskenta).

Uusi jakso perustetaan F10 Uusi jakso –näppäimellä. Avautuvaan ikkunaan annetaan ensiksi maksupäivämäärä Maksupvm –kohtaan, jolloin ohjelma laskee edellisen arkipäivän tilin veloituspäiväksi.

Ohjelma määrittelee jakson tunnuksen maksupäivämäärän perusteella ja sijoittaa jakson ajallisesti oikeaan paikkaan palkanlaskennassa. Mikäli samalle päivälle osuu useampi jakso, ohjelma lisää jaksotunnuksen loppuun järjestysluvun. Seuraavana on Nimi –kohta, johon syötetään jaksoa kuvaava nimi. Nimi on täysin oman rutiinin mukaan vapaasti kirjoitettavissa esim. tammikuu alku tuntipalkat tai helmikuu kuukausipalkat. Seuraavaksi annetaan jakson alku- ja loppupäivät. Eli aika, jona työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Palkkajakson päivämäärät kannattaa antaa siten, että esim. jakson alkupäivä on maanantai ja jakson loppupäivä on sunnuntai, koska tällöin ohjelma voi laskea tarvittaessa veropäivät em. päivämäärien mukaisesti. Jakson alku- ja loppupäivä jätetään tyhjäksi vain, jos on kyseessä palkkajakso, jossa maksetaan vain lomapalkkoja.

1.1 Henkilöiden haku palkkajaksolle

Kun palkkajakson alkutiedot on syötetty, siirrytään palkkajakson riveille (F5 Rivitiedot), johon kerätään jaksoon kuuluvat henkilö.

Tässä vaiheessa voit myös tarkistaa palkkajakson perustiedot F3 Jakson tiedot –näppäimellä. Nämä tiedot tulevat jaksolle ohjelman palkkaparametreistä.

Henkilöiden haku tapahtuu:

 • F2 Henkilöhaku -näppäimellä. Tällä näkymä siirtyy henkilörekisteriin. Saat supistettua henkilörekisterissä näkymään vain töissä olevat henkilöt (lopetuspvm-kenttä tyhjänä) valitsemalla F8 Aktiiviset henkilöt. Jaksoon kuuluvat henkilöt poimitaan Tabulaattori -näppäimellä. Merkkinä poiminnasta on vihreä värjäys. Lopuksi valitut henkilöt siirretään palkkajakson riveille Enterillä.
 • Mikäli Xpajassa on käytössä tapahtumakirjaus-sovellus, aukeaa palkkajakson rivitiedoille mennessä kysymys, jossa valitaan, tuodaanko tapahtumakirjauksesta tuntipalkkaisten, kk-palkkaisten, tai molempien ennalta palkkajakson ansainta-ajalle syötetyt tapahtumat.

Tässä vaiheessa saat syötettyä tekstiä, mikä näkyy henkilön tilinauhalla. Mene oikean henkilön kohdalle ja paina F4 Henkilön tiedot. Avautuvan ikkunan alareunassa on kenttiä, joihin pääset kirjoittamaan tekstiä tilinauhalle. Samassa ikkunassa voit myös tarkistaa / muuttaa jaksoon sidottuja henkilön tietoja.

1.2 Henkilön palkkatapahtumien syöttö

Palkkajakson tapahtumien syöttö aloitetaan siten, että liikutaan oikean henkilön kohdalle ja avataan palkkatapahtumien kirjausikkuna F5 Tapahtumat –näppäimellä.

Tämän jälkeen syötetään jokainen palkkatapahtuma seuraavasti:

Henkilön palkkatapahtumia syötettäessä valitaan ensin palkkojen TAPAHTUMALAJI. Seuraavaksi valitaan TAPAHTUMA –kohdasta oikea tapahtuman nimike. Tämän jälkeen ohjelma kysyy määrää, mikäli valittu tapahtuma on sellainen, jossa voidaan syöttää a-hinta. Seuraavana tulee vuoroon tapahtumasta riippuen joko a-hinnan syöttö tai yhteensä hinta. Jos ohjelmalla on tiedossa kyseiseen tapahtumaan kohdistuvia oletuksia, tarjoaa ohjelma nämä vaihtoehdot avautuvassa alavetolaatikossa.

Mikäli käytössänne on työmaaseuranta ja haluatte ohjata ko. palkkatapahtuman työmaalle, valitaan TYÖNRO –kohdassa oikea työmaa, jolle tapahtuma kohdistetaan. Edelleen, jos teillä on työmaaseuranta ja haluatte eritellä tämän palkkatapahtuman tarkemmin työmaalle, voitte valita avautuvasta valikosta sopivan KUSTANNUSERITTELYN / LITTERAN.

Siinä tapauksessa, että käytätte palkkojen tiliöintiä, voitte valita TILIÖINTI -kohdassa oikean kirjanpitotilin. Parametreillä voidaan ohjata tietty palkkatapahtuma kohdistumaan jollekin ennalta määrätylle kirjanpitotilille, joten yleensä tiliöinti -kohdassa ohjelma tarjoaa oikeaa tiliä.

Valitsemalla väkäsen kohtaan VÄHENNYSTAPAHTUMA, voitte tehdä esim. korjauksen aikaisemmassa palkkajaksossa tehtyyn virheeseen, jossa on maksettu liikaa työntekijälle palkkaa. Tämä korjaus voidaan kohdistaa työnumerolle, kustannuserittelylle ja tiliöinnille, kun valitsette ne oikeiksi ko. ruutuihin. Tällä tavalla toimien korjaus välittyy myös työmaalle

Palkkojen syöttöikkunassa on kohta ”Lisäteksti tilinauhalle”. Tähän voi kirjoittaa muutaman sanan mittaisen selitetekstin, joka näkyy tilinauhalla omana rivinään käsittelyssä olevan palkkatapahtumarivin alapuolella.

Täytetyn syöttörivin tiedot saadaan siirrettyä alempana olevaan KIRJATUT TAPAHTUMAT – ruutuun hyväksymällä syötetyt tiedot LISÄÄ -napilla.

Joskus voi käydä niin, että tämän jälkeen huomataan syöttövirhe valmiilla rivillä kirjatut tapahtumat -kohdassa. Tällöin voi tehdä korjauksen valitsemalla kyseisen tapahtumarivin hiirellä. Tämän jälkeen oikealla oleva MUOKKAA -nappi aktivoituu ja sen valitsemalla tämä rivi siirtyy korjattavaksi takaisin tapahtuman syöttöriville. (Rivin poistaminen tapahtuu valitsemalla POISTA -nappi.) Kun halutut korjaukset on tehty, saadaan rivi siirrettyä korjattuna painamalla HYVÄKSY -nappia.

1.3 Eri tapahtumalajien syöttö

1.3.1 Peruspalkka

Peruspalkan alta tulee esiin kolme eri tapahtumaa:

 • Tunnit, jossa syötetään edellä esitetyllä tavalla normaalit työtunnit.
 • Urakkatunnit, jossa syötetään tavallisten tuntien tapaan tehdyt urakkatunnit. Tähän kohtaan on syytä pistää urakoihin kohdistuvat tunnit, jos haluatte laskettaa ohjelmalla urakkaosuudet urakan päätteeksi.
 • Kuukausipalkka. Tässä kohdassa ohjelma tarjoaa suoraan henkilötietoihin merkityn palkkajaksokohtaisen kuukausipalkan osuuden.

Kuukausipalkkaisten tapahtumien jako eri työmaille:

Edellä mainittua ohjelman tuomaa palkkatietoa ei muuteta (jos siinä ei ole virhettä), vaan palkan ohjaaminen eri työmaille hoidetaan siten, että tapahtumalajista valitaan Peruspalkka, tapahtumakohtaan Tunnit syötetään halutulle työmaalle kohdistuvat tunnit, syötetään haluttu tuntipalkka (joka voi olla valmiina määritettynä henkilötietoihin), sekä ohjataan tapahtuma halutulle kustannuserittelylle/litteralle. Tällä tavalla syötetyt tunnit näkyvät kirjatuissa tapahtumissa sulkeiden sisällä, eivätkä vaikuta henkilön palkkajakson laskentaan.

1.3.2 Ylityöt

Ohjelmassa ylityöt käsitellään aina erillään normaalihintaisista tunneista. Ensin valitaan tapahtumalajista Ylityöt. Seuraavaksi tapahtumaan valitaan syötettävä ylityöprosentti. Tämän jälkeen syötetään tuntien määrä ja valitaan perusosan tuntipalkka. Seuraavaksi valitaan korotusosan ”palkka” esim. LVI- ja Sähköalalla KTA. Tämän jälkeen valitaan onko kyseessä vuorokautinen tai viikoittainen ylityö. Jatko syötössä etenee kuten muidenkin palkkatapahtumien kohdalla.

1.3.3 Verolliset yksikköhintaiset

Näiden syöttö tapahtuu antamalla kappalemäärä, johon ohjelma tarjoaa parametreillä oletuksena olevaa kappalehintaa. Ohjelmassa on normaalisti seuraavanlaisia vaihtoehtoja:

 • Arkipyhäkorvaus
 • Vaarallisen työn lisä
 • Sairausajan palkka
 • Verollinen matkakorvaus
 • Etumiesraha

1.3.4 Verolliset könttähintaiset

Syöttäminen tapahtuu antamalla kokonaismäärä täytettävälle palkkajaksolle. Myös näille voidaan antaa erilaisia oletushintoja parametreillä. Normaalisti käytössä on seuraavanlaisia nimikkeitä:

 • Tulosbonus
 • Liian vähän maksettu verollinen
 • Luottamusmieskorvaus
 • Työsuojeluvaltuutetun korvaus

1.3.5 Vapaat verolliset / yksikköhintaiset

Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä.

1.3.6 Vapaat verolliset / könttähintaiset

Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä.

1.3.7 Pekkaskorvaus

Jos työajanlyhennysraha maksetaan tunteina (lähinnä sähköalalla), valitaan tapahtumalajiksi Pekkaskorvaus ja annetaan maksettavien tuntien määrä. Ohjelma tarjoaa tällöin kappalehinnaksi KTA:ta ja muita henkilölle merkattuja tuntipalkkoja, joista valitaan oikea.

Mikäli työajan lyhennysraha maksetaan prosentteina tienatusta palkasta joka tiliin, ohjelma merkkaa automaattisesti ansaitun työajanlyhennysrahan. Tämä näkyy automaattisesti laskettavat-ruudussa.

1.3.8 Urakkaosuudet

Tätä syöttökohtaa käytetään, kun maksetaan urakan ”välipohjia” tai kun maksetaan urakan lopullinen ulosmaksuhinta.

1.3.9 Lomapalkka

1.3.9.1 Lomapalkan laskeminen

LVI- ja Sähköala:
Ohjelmalla saadaan lasketettua henkilökohtaiset lomaKTA:t; kun palkkatapahtumissa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä ”KTA- ja lomaKTA-laskenta”. Kun nämä tiedot on päivitetty henkilötietoihin ja henkilötiedoissa on myös henkilön lomaoikeuspäivät (Rekisterit -> Henkilö -> F4 Näytä tiedot -> F8 Lomakertymä), saadaan ohjelmalla laskettua henkilön lomapalkat.

Rakennus- ja maalausala:
Ohjelmalla saadaan laskettua henkilökohtaiset lomapalkkojen kokonaismäärät, kun palkkatapahtumissa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä ”Rakennusalan lomalaskenta”. Kun nämä tiedot on päivitetty henkilötietoihin ja henkilötiedoissa on myös henkilön lomaoikeuspäivät (Rekisterit -> Henkilö -> F4 Näytä tiedot -> F8 Lomakertymä), saadaan ohjelmalla laskettua henkilön lomarahat.

Maarakennusala:
Ohjelmalla saadaan lasketettua henkilökohtaiset keskipäiväpalkat, kun palkkatapahtumissa valitaan F6 Toiminnot ja sieltä ”Keskipäiväpalkan laskenta”. Kun nämä tiedot on päivitetty henkilötietoihin ja henkilötiedoissa on myös henkilön lomaoikeuspäivät (Rekisterit -> Henkilö -> F4 Näytä tiedot -> F8 Lomakertymä), saadaan ohjelmalla laskettua henkilön lomapalkat.

1.3.9.2 Lomapalkan syöttäminen

Omana jaksonaan:

Kun lomapalkat syötetään omana jaksona, jätetään palkkajakson alkutiedoista jakson alku- ja loppupäivät merkkaamatta.

Osana tavallista palkkajaksoa:

Lomapalkat voidaan syöttää myös osana palkkajaksoa, jossa on mukana muita palkkatapahtumia. Tällöin pitää pistää jakson alkutietoihin jakson alku- ja loppupäivät, jolta maksetaan normaalia palkkaa.

LVI- ja Sähköala:
Valitsemalla tapahtumalajiksi Lomapalkka, ohjelma avaa lomalaskenta -ikkunan, johon tulee valmiiksi henkilötiedoissa oleva LomaKTA, sekä lomaoikeus päivien kokonaislukumäärän mukainen kerroin. Lomapäivien lkm -kohtaan täytyy syöttää tässä jaksossa maksettavien lomapäivien lukumäärä. Ohjelma laskee näiden tietojen perusteella lomapalkan ja lomaltapaluurahan määrän, sekä jakaa lomaltapaluurahan oikeassa suhteessa tämän tilin ja lomakautta seuraavan palkkajakson välillä.

Maalaus- ja rakennusala:
Valitsemalla tapahtumalajiksi Lomapalkka, ohjelma avaa lomalaskenta-ikkunan, johon tulee syöttää maksettavien lomapäivien lukumäärä. Lomalaskenta ikkunaan siirtyy automaattisesti henkilötiedoista henkilön lomapalkka/pv ja ansaitut lomapäivät, kun rakennusalan lomalaskenta on suoritettu ja tiedot viety henkilötietoihin.

Maarakennusala:
Valitsemalla tapahtumalajiksi Lomapalkka, ohjelma avaa lomalaskenta -ikkunan, johon tulee valmiiksi henkilötiedoissa oleva Keskipäiväpalkka, sekä lomaoikeus päivien kokonaislukumäärän mukainen kerroin. Lomapäivien lkm -kohtaan täytyy syöttää tässä jaksossa maksettavien lomapäivien lukumäärä. Ohjelma laskee näiden tietojen perusteella lomapalkan ja lomaltapaluurahan määrän, sekä jakaa lomaltapaluurahan oikeassa suhteessa tämän tilin ja lomakautta seuraavan palkkajakson välillä.

1.3.10 Luontoisedut

Luontoisetujen summat laitetaan henkilötietoihin (Rekisterit -> Henkilö -> F4 Näytä tiedot -> F3 Luontoisedut), josta ohjelma hakee tiedot jokaiseen palkkajaksoon valmiiksi.

1.3.11 Verottomat / yksikköhintaiset

Näiden syöttö tapahtuu antamalla kappalemäärä, johon ohjelma tarjoaa parametreillä oletuksena olevaa kappalehintaa. Ohjelmassa on normaalisti seuraavanlaisia vaihtoehtoja:

 • Ateriakorvaus
 • Puolipäiväraha
 • Kokopäiväraha
 • Kilometrikorvaus
 • Työkalukorvaus
 • Eriarvoisia matkakorvauksia
 • Yömatkaraha

1.3.12 Verottomat / könttähintaiset

Syöttäminen tapahtuu antamalla kokonaismäärä täytettävälle palkkajaksolle. Myös näille voidaan antaa erilaisia oletushintoja parametreillä. Normaalisti käytössä on seuraavanlaisia nimikkeitä:

 • Maksetut ennakot
 • Liian vähän maksettu veroton
 • Ulosotto
 • Elatusmaksu

1.3.13 Vapaat verottomat / yksikköhintaiset

Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä.

1.3.14 Vapaat verottomat / könttähintaiset

Tätä tapahtumalajia ei enää ohjelmassa käytetä.

1.4 Automaattisesti laskettavat

Ohjelma laskee automaattisesti syötettävistä palkoista:

 • Ennakonpidätyksen
 • Työttömyysvakuutusmaksun
 • Työeläkemaksun
 • Liiton maksun
 • Pekkaskorvauksen

Mikäli henkilötiedoissa on määritelty lomapalkka maksettavaksi joka tiliin, niin tulee tämä summa näkyviin automaattisesti laskettaviin tietoihin.

1.5 Poissaolojen merkkaus

Poissaolojen syöttäminen tapahtuu palkkojen kirjauksen yhteydessä. Valitse ensimmäisestä alavetolaatikosta poissaolon syy ja lopuista alavetolaatikoista poissaolojen aikaväli. Ohjelma laskee automaattisesti päivien mukaan tunnit (1pv = 8h). Tunneista vähennetään automaattisesti pois viikonloput. Mikäli on tarvetta muuttaa laskettua tuntimäärää, voit tehdä sen nyt. Lopuksi paina LISÄÄ –nappia, jolloin poissaolo lisätään alla olevaan poissaolo –ruutuun.

Syöttövirheen korjaaminen tapahtuu valitsemalla kyseinen poissaolorivi hiirellä. Tämän jälkeen oikealla oleva MUOKKAA -nappi aktivoituu ja sen valitsemalla tämä rivi siirtyy korjattavaksi takaisin poissaolon syöttöriville. (Rivin poistaminen tapahtuu valitsemalla POISTA -nappi.) Kun halutut korjaukset on tehty, saadaan rivi siirrettyä korjattuna painamalla HYVÄKSY -nappia.

1.6 Henkilön palkkatapahtumien syötön sulkeminen

Syöttöikkuna suljetaan klikkaamalla alhaalla oikealla olevaa HYVÄKSY –nappia.

Kun on syötetty lomapalkkaa siten, että syötössä on merkattu lomaltapaluurahaa seuraavaan tiliin, tulee tästä muistutus esiin tapahtumien syötön sulkemisen yhteydessä. Ohjelma tuo tälle henkilölle esitetyn summan automaattisesti seuraavan palkkajakson kirjattuihin tapahtumiin.

Top