Tulorekisteri

 Sisällys

1 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille 5
2 Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat 6
3 Tekninen rajapinta 7
3.1 Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi 7
3.2 Näin otat varmenteen käyttöön Xpajassa 8
4 Sähköinen asiointipalvelu ja suomi.fi -valtuutus 9
5 Palkkatietoilmoitus 11
5.1 Tulolajit 11
5.1.1 Rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti (ns. ilmoitustapa 2) 11
5.1.2 Tulolajien ohjaussäännöt 11
5.1.3 Tuloja joita ei ilmoiteta tulorekisteriin 11
5.1.4 Palkkaennakko 12
5.1.5 Työkorvaus (tulolaji 336) 12
5.1.6 Negatiiviset luvut (tulolajit 402, 404, 412, 413, 414) 12
5.2 Palkkalajien kohdistaminen tulolajeille 13
6 Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot 14
6.1 Henkilötietoihin pakolliset tiedot 14
6.1.1 Ammattiluokka 14
6.1.2 Kansainväliset tilanteet 14
6.1.3 YEL-vakuutetun palkanmaksu 15
6.1.4 Osaomistaja 15
6.1.5 Luontoisedut 15
6.1.6 Ikärajatarkistukset hoidetaan jatkossa ohjelmallisesti henkilötunnuksesta 16
6.2 Muut pakolliset tiedot 18
6.2.1 Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero, jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu 18
7 Palkanlaskenta ja palkkatietoilmoitusten lähettäminen Tulorekisteriin 19
7.1 Maksuaineisto ja Tulorekisteri-ilmoittaminen 19
7.2 Tulorekisteri-ilmoittaminen 20
7.3 Palkanlaskentaan uusi näyttö 20
8 Työnantajan erillisilmoituksen lähettäminen Tulorekisteriin 21
8.1 Sava -vähennykset 21
8.2 Työnantajan erillisilmoitus ja työnantajasuoritukset -raportti 21
8.3 Ei palkanmaksua -tieto 22
8.4 Työnantajasuoritukset (TAS) -lasku ostoreskontraan 23
8.4.1 Toimittajan perustaminen (OmaVero – Verohallinto) 23
8.4.2 Toimittajan tunnus ja viitenumero (PA_TASUORITUKSET) 23
8.4.3 Oletus kirjanpitotilien muuttaminen (PA_TASUORITUKSETENNAKKO & PA_TASUORITUKSETSAVA) 23
8.4.4 TAS-laskun luonti ostoreskontraan 24
9 Tietojen korjaaminen 26
9.1 Ilmoittamisen virheiden korjaaminen 26
9.2 Maksamisen virheiden korjaaminen 27
9.3 Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen 28
10 Tulorekisterin seuraamusmaksu 28

 

Tulosta


1 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Palkanmaksukuukaudelta annetaan seuraavat ilmoitukset: palkkatietoilmoitus sekä työnantajan erillisilmoitus. Maksetut palkat (jokainen tulonsaaja erikseen) ilmoitetaan viiden kalenteripäivän kuluessa palkkapäivästä. Työnantajan erillisilmoitus (maksajakohtainen) annetaan kuukausittain seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä.

Tulonsaajalle maksetuista tulonlähteistä annetaan palkkatietoilmoitus. Xpajaan toteutetaan ilmoitustavan 2 mukainen palkkatietoilmoitus. Tämä on verohallinnon suosittelema ilmoitustapa, jossa tulotiedot eritellään tarkasti.

Tämän lisäksi jokaiselta palkanmaksukuukaudelta annetaan yksi työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärät ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset. Työnantajan erillisilmoituksen kautta ilmoitetaan myös tieto sellaisista kuukausista, jolloin ei ole ollut palkanmaksua lainkaan.

Lisätietoa tulorekisteristä voit katsoa osoitteessa www.tulorekisteri.fi.

Tämän lisäksi tulorekisterin Chat – ja puhelinpalvelu (p.029 497 550) antavat lisätietoa asiasta.

Molemmat palvelut ovat avoinna arkisin klo. 9-16:15.

2 Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan sähköisesti. Tulorekisterin käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen, ja tätä varten tarvitaan varmenne.

3 Tekninen rajapinta

Xpajasta tulorekisteriin ilmoittaminen tehdään ohjelmistorajapinnan kautta (SFTP-rajapinta).

3.1 Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi

Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Varmenteella tunnistetaan organisaatio, joka ilmoittaa tulotietoja. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan varmenteen hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö eli

 • toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • toimihenkilö, jolla on yksinedustamisoikeus
 • Katso-pääkäyttäjä
 • elinkeinonharjoittaja

Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa (www.tulorekisteri.fi) 1.11.2018 alkaen. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Ilmoita hakemuksessa

 

 • rajapinnan ja varmenteen käyttötarkoitus (=Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja omasta puolestaan)
 • palvelut ja kanavat, joita on tarkoitus käyttää (=SFTP-rajapinta)
 • varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Hakemuksella nimenkirjoitusoikeudellisen tulee hyväksyä käyttöehdot ja tietoturvavaatimukset.

Hakemuksen yhteydessä tilataan varmenne. Hakemuksen tietojen perusteella organisaation nimeämä varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa ohjeet varmenteen noutamiseen. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen turvasähköpostiviestin, joka sisältää varmennepyyntöön tarvittavat siirtotunnukset (siirtotunnus ja kertakäyttösalasana). Turvasähköpostin saa luettua PIN-koodin avulla. PIN-koodi lähetään yhteyshenkilölle siinä vaiheessa, kun turvasähköpostia ruvetaan lukemaan. Huom! Kertakäyttösalasana on voimassa 14 vuorokautta. Jos varmennepyyntöä ei tehdä tämän ajan kuluessa, kertakäyttösalasana vanhenee, ja asiakkaan on tehtävä uusi hakemus rajapinnan käyttöönottamiseksi.

 

Lisätietoja varmenteesta saat tulorekisterin virallisilta kotisivuilta.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/

Opetusvideo: Tee hakemus tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi.

https://www.youtube.com/watch?v=xhfE_d0bWGM

Huom! Pajadatan työntekijöitä ei koskaan ilmoiteta hakemukselle varmenteen tekniseksi yhteyshenkilöksi.

 

3.2 Näin otat varmenteen käyttöön Xpajassa

Siirry ohjelmassa varmenteen hakuun. (Ylläpito –> Rekisterityökalu –> H. Tulorekisterin varmenne).

Kohdasta aukeaa tulorekisterin varmenteen hakuikkuna. Syötä tähän ikkunaan turvasähköpostissa saadut varmennepyynnön siirtotunnukset (siirtotunnus ja kertakäyttösalasana). Lopuksi klikkaa ”Hae varmenne” -nappia.

Onnistuneen varmennehaun jälkeen info -kentässä näkyy teksti ”Haettu”, sekä ”voimassaoloaika”. Xpajasta tulorekisteriin on rakennettu SFTP-rajapinta. Haun jälkeen organisaation tekninen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa vielä SFTP-tunnuksen. Syötä tämäkin tieto hakuikkunassa näkyvään ”SFTP-tunnus” -kenttään. ja klikkaa ”Tallenna tunnus” -nappia.

Varmenne on voimassa kaksi vuotta, minkä jälkeen se pitää uusia. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa tulorekisteripalvelusta sähköpostiviestin varmenteen voimassaolon päättymisestä 60 vuorokautta aikaisemmin.

Nyt tekninen rajapinta Xpajan ja tulorekisteripalvelun välillä on kunnossa.

4 Sähköinen asiointipalvelu ja suomi.fi -valtuutus

Ilmoittamisen voi myös hoitaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, ellei halua käyttää rajapintaa tiedonsiirrossa.

Työnantajat ovat voineet valtuuttaa palkanlaskijoita ja tilitoimistoja tulorekisterin sähköiseen asiointipalvelun käyttöön 8.8.2018 alkaen.

Lisätietoja valtuuksista saat tulorekisterin virallisilta kotisivuilta.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/

5 Palkkatietoilmoitus

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot. Samalla ilmoituksella voi kuitenkin ilmoittaa samalle tulonsaajalle useita erilajisia tuloja, esimerkiksi rahapalkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia.

5.1 Tulolajit

Palkanlaskentajärjestelmän palkkalajit kohdistetaan tulorekisterin tulolajeihin, kun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Palkanlaskentajärjestelmässä voidaan eritellä maksettavat suoritukset tulorekisterin tulolajeja tarkempiin palkkalajeihin. Tarkempi erittely voi perustua esimerkiksi työehtosopimukseen. Tulorekisterin tulolajit eivät vastaa eri palkanlaskentajärjestelmien palkkalajien tarkkuutta, koska järjestelmät eroavat sisällöllisesti toisistaan ja palkkalajeja on olemassa tuhansia.

Tulorekisterin tulolajit ovat sillä tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tietoja tarvitsevat. Ilmoittaja valitsee tilanteeseen soveltuvan tulolajin. Valitun tulolajin on vastattava maksetun suorituksen tosiasiallista luonnetta, myös sosiaalivakuutusmaksujen osalta.

5.1.1 Rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti (ns. ilmoitustapa 2)

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/bannerit/tulolajien-ja-tuloista-vähennettävien-erien-selitteet.pdf

 • Xpajasta ilmoittamiseen käytetään laajempaa menettelytapaa (ns. ilmoitustapa 2), missä rahapalkat ilmoitetaan eritellysti. Eritellysti ilmoitettuna tiedot ovat tulorekisterissä sillä tarkkuustasolla, jolla tiedon käyttäjät tietoa tarvitsevat.
 • Rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampaa menettelytapaa (ns. ilmoitustapa 1), eli 100-sarjan tulolajeja, ei siten voi käyttää ilmoittamiseen.

5.1.2 Tulolajien ohjaussäännöt

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/koodistot-tulolajit-taulukko.pdf

 • Jokaisessa tulolajissa on oletus, jonka mukaan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, työnantajan ei ilmoittaessaan tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin. Xpajan palkkalajit noudattavat tulorekisterin tulolajien vakuutusten ohjausta.
 • Joissakin tulolajeissa sosiaalivakuutusmaksujen perusteet voivat kuitenkin vaihdella saman maksajan maksamana kulloisenkin tilanteen mukaan. Näissä tilanteissa maksaja voi muuttaa tulolajin sosiaalivakuutusmaksun oletusarvoa ilmoittamalla poikkeavan vakuuttamistiedon.

Ainakaan alkuvaiheessa Xpajan palkanlaskennassa ei ole mahdollista muuttaa/ilmoittaa tulolajin poikkeavaa vakuuttamistietoa.

5.1.3 Tuloja joita ei ilmoiteta tulorekisteriin

 • Työnantajalle kuuluvia kulueriä, kuten esim. matka- ja majoittumiskorvauksia, joita on maksettu palkkojen yhteydessä, ei ilmoiteta tulorekisteriin. Xpajassa näitä tapahtumia ovat mm. yömatkaraha, puhelinkulukorvaus (oman puhelimen käytöstä).
 • Jatkossa myös kaikki epäselvät palkkalajit poistetaan käytöstä, kuten liian vähän maksettu verollinen ja veroton, vapaat verolliset ja verottomat / yksikköhintaiset ja könttähintaiset jne.
 • Xpajassa tämä tehdään niin, että ”TR-koodi” -sarakkeeseen laitetaan ”EI” -koodi, jos palkkaa maksetaan, mutta sitä ei tarvitse ilmoittaa ja ”XX” -koodi, jos palkkalaji poistetaan kokonaan käytöstä Xpajan palkanlaskennassa.

5.1.4 Palkkaennakko

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yrittäjälle/

 • Mikäli yrityksessänne edelleen halutaan maksaa ns. palkkaennakoita, on se käsiteltävä palkanlaskennassa kuten palkka ja tieto siitä on lähetettävä tulorekisteriin. Toisin sanoen yritys muuttaa toimintatapojaan joko niin, että palkkoja maksetaan useamman kerran kuukaudessa tai sitten esim. tuntipalkkalaiselle maksetaan tunteja etukäteen ja varsinaisena palkanmaksupäivänä tehdään tuntipalkoista saman suuruinen vähennys tai maksetaan pelkkä erotus. Tämä monta-palkkapäivää-kuukaudessa- menettely ei tosin ole mitenkään järkevää, koska palkanlaskijan työt ja sitä kautta yrityksen palkanlaskennan kustannukset kasvavat.
 • Verohallinnon voimassa oleva ohjeistus on jo ennen tulorekisteriä ollut, että ennakonpidätys on aina toimitettava silloin, kun suoritus – vaikka sitten palkkaennakkokin – on tulonsaajalle maksettu.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että palkkalajille ”Maksetut ennakot” laitetaan ”TR-koodi” -sarakkeeseen ”XX” -koodi. Xpajan palkanlaskennassa palkkaennakkoja ei voi enää jatkossa käsitellä nettopalkasta vähennettävänä eränä.

5.1.5 Työkorvaus (tulolaji 336)

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/työkorvaukset/

 • Työkorvaus on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettava korvaus. Työ tehdään toimeksiantosuhteessa, eli työntekijä ei ole palvelussuhteessa maksajaan.
 • Tulorekisteriin ilmoitetaan työkorvaukset vain silloin, kun korvauksen saava työn suorittaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tiedon voi tarkistaa sivulta ytj.fi. Työn suorittaja voi olla luonnollinen henkilö tai esimerkiksi osakeyhtiö, yhdistys, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.
 • Työkorvaukseen sisältyvää arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Työkorvaus ilmoitetaan tulolajilla 336 ja siitä toimitetaan ennakonpidätys.
 • Lisäksi tulorekisteriin annetaan tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Yhteisö, jos tulonsaaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Tämä tieto tulee ohjelmallisesti ilmoitukselle, kun kyseessä on yhteisö.
 • Xpajassa tämä tehdään niin, että yhteisön henkilötietoihin laitetaan ”Hlötunnus” -kenttään Y-tunnus muodossa ”Y+y-tunnus”, esim. Y1234567-8.

Tallenna Y-tunnus tässä muodossa, jos maksetaan työkorvauksia yhteisölle.

 • Y-tunnus tässä muodossa estää vuosi-ilmoittamisen, joten Y-kirjain pitää poistaa vuosi-ilmoittamisen ajaksi.

5.1.6 Negatiiviset luvut (tulolajit 402, 404, 412, 413, 414)

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/negatiiviset-luvut/

Ilmoitusta ei pääsääntöisesti korjata ilmoittamalla negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Tietyt tulolajit voidaan kuitenkin ilmoittaa poikkeuksellisesti myös negatiivisena lukuna. Näitä ovat ainoastaan seuraavat tulolajit: 402 Ennakonpidätys, 404 Lähdevero, 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu, 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu ja 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu.

 • Negatiivisen summan ilmoittaminen voi olla tarpeen, jos työntekijän työsuhde on jo päättynyt eikä korjausta voida tehdä perimällä vähemmän kyseisiä eriä seuraavasta suorituksesta. Negatiivisena summana ilmoitetaan tällöin esimerkiksi liian suurena peritty ennakonpidätyksen määrä, joka on palautettu takaisin tulonsaajalle.

5.2 Palkkalajien kohdistaminen tulolajeille

Xpaja ohjelmassa palkkalajit kohdistetaan tulolajeille PA_TAPAHTUMAT -parametrillä (Rekisterit ð Parametrit ð PA_TAPAHTUMAT ð F4 Näytä tiedot ð F5 Rivitiedot ð viimeinen sarake TR-koodi).

Alla näkyvän listan perusteella palkanlaskija voi kohdistaa yleisesti käytössä olevat palkkalajit tulorekisterin tulolajeille. Esim. palkkatapahtumalle ”Tunnit” laitetaan TR-koodi -sarakkeeseen tulolajikoodiksi ”201” (Aikapalkka).

Mikäli yrityksenne palkanlaskennassa käytetään muitakin palkkalajeja, on nekin kooditettava oikeille tulolajeille. Tarkempaa tietoa palkkojen tulolajeista löydät tulorekisterin virallisilta kotisivuilta.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/

Xpajassa käytetään 200-, 300- ja 400-sarjan tulolajeja. 100-sarjan tulolajeja ei voi käyttää Xpaja -ohjelmassa.

6 Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/63749/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-palkkatietoilmoituksen-pakolliset-ja-täydentävät-tiedot2/

 • Säännönmukaisesti annettavat pakolliset tiedot vastaavat vuosi-ilmoitustietoja, jotka Verohallinto, työeläkelaitokset, Työttömyysvakuutusrahasto ja työtapaturmavakuutusyhtiöt ennen vuotta 2019 keräävät. Näiden pakollisten tietojen perusteella ainakin edellä mainitut sosiaalivakuuttajat voivat luopua palkkoihin liittyvistä vuosi-ilmoituksista. Verohallinto voi luopua vuosi-ilmoitusten lisäksi työnantajasuoritusten oma-aloitteisista veroilmoituksista.
 • Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi tietyt palvelussuhdetta koskevat tiedot, poissaolotiedot sekä tulolajien ansaintajaksot.
 • Xpajasta ei voi vielä alkuvaiheessa ilmoittaa näitä täydentäviä tietoja tulorekisteriin. Haluamme ensin varmistua, että pakolliset tiedot, sekä rahapalkat eritellysti, liikkuvat oikein tiedon käyttäjille. Täydentäviä tietoja tullaan lisäämään ohjelmaan myöhemmin julkaistavassa ohjelmapäivityksessä.

 

6.1 Henkilötietoihin pakolliset tiedot

Siirry ohjelmassa palkanlaskennan työntekijätietoihin (Rekisterit ð Henkilö).

6.1.1 Ammattiluokka

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html

 • Jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu, Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka on pakollinen tieto kaikille palkkatietoilmoituksille.
 • Tulorekisterissä on käytössä oma Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodisto, joka poikkeaa Tilastokeskuksen ylläpitämästä virallisesta Ammattiluokitus 2010 -koodistosta. Tulorekisterin Tilastokeskuksen ammattiluokitus -koodistossa kaikki ammattiluokat ilmoitetaan luokituksen tarkimmalla tasolla, 5-numeroisina koodeina.
 • Vaikka koodisto on julkaistu Tilastokeskuksen sivuilla, mahdolliset kyselyt siitä, mitä ammattiluokkaa maksajan tulisi käyttää, on esitettävä omalle tapaturmavakuutusyhtiölle.
 • Työntekijän ammattiluokan voi antaa, joko yksitellen (F4 Näytä tiedot ð F6 Toiminnot ð Lisätiedot ð Ammattiluokka) tai useammalle henkilölle kerralla sama ammattiluokka (Poimi henkilöt Tab -näppäimellä ð F6 Toiminnot ð 8. Ammattiluokka poimituille).

Työntekijän ammattiluokka tallennetaan 5-numeroisina koodeina.

6.1.2 Kansainväliset tilanteet

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/kansainväliset-tilanteet/

Jos henkilö on oleskellut Suomessa enintään kuusi kuukautta (oleskeluaika ei ole sidottu ka-lenterivuoteen), hänet katsotaan rajoitetusti verovelvolliseksi. Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut palkat, peritty lähdevero ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

 • Vaikka henkilön palkanlaskenta tehdään Xpaja -ohjelmalla, niin kansainväliseen työskentelyyn liittyviä tietoja ei voida vielä ilmoittaa tulorekisteriin. Tämä tapahtuu niin, että henkilön ”Hlötunnus” -kenttä jätetään tyhjäksi, jolloin henkilö ohitetaan ilmoittamisessa.

 

Rajoitetusti verovelvollisilla jätetään ”Hlötunnus” -kenttä tyhjäksi.

6.1.3 YEL-vakuutetun palkanmaksu

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/65852/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-työntekijän-palkitseminen-yrittäjälle-maksettavat-suoritukset-ja-muut-erityistilanteet2/

 • Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat sekä tieto sovellettavasta työeläkevakuutuksesta.
 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää yrittäjän eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.
 • Lisäksi tulorekisteriin on ilmoitettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).
 • Xpajassa tämä tehdään niin, että Yrittäjän henkilötietoihin laitetaan ”TyEL-yhtiöt” -kenttään iso Y-kirjain.

Tallenna yrittäjälle (YEL-vakuutettu) iso Y-kirjan ”TyEL-yhtiöt” -tietojen ensimmäiseen kenttään.

6.1.4 Osaomistaja

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/65852/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-työntekijän-palkitseminen-yrittäjälle-maksettavat-suoritukset-ja-muut-erityistilanteet2/

 • Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää työntekijän työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. Osaomistajan käsite on määritelty työttömyysturvalaissa.
 • Tieto osaomistajuudesta annetaan tulorekisteriin ilmoittamalla Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja.
 • Xpajassa tämä tehdään niin, että Yrittäjän henkilötietoihin laitetaan ”Osaomistaja” -kenttään iso K-kirjain.

Tallenna osaomistajalle iso K-kirjain ”Osaomistaja” -kenttään.

6.1.5 Luontoisedut

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset2/

Luontoisetu on työstä saatava vastike, jonka työntekijä saa työnantajalta muuna kuin rahana. Luontoisetu on veronalaista palkkatuloa, josta edun antaneen työnantajan on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava sosiaalivakuutusmaksut. Jos työnantaja ei maksa työntekijälle lainkaan rahapalkkaa, luontoisedusta ei voi toimittaa ennakonpidätystä ja muita sosiaalivakuutusmaksuja. Nämä maksut työnantaja voi pidättää myöhempien palkanmaksujen yhteydessä laissa säädetyissä aikarajoissa.

Luontoisetujen kohdalla on huomioitava, että jatkossa etua ei voi ilmoittaa koko vuodelta yhdellä kertaa, vaan tiedot on ilmoitettava reaaliaikaisesti. Luontoisedut ovat nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloa, jolloin etu on ollut tulonsaajan käytettävissä. Aiheesta saa lisää tietoa tulorekisterin sivuilta.

Luontoisetujen summat laitetaan henkilötietoihin (F4 Näytä tiedot ð F3 Luontoisedut), mistä ohjelma hakee tiedot jokaiseen palkkajaksoon valmiiksi.

Työntekijän luontoisedut ja autoedun lisätiedot.

Tulorekisteriin ilmoitettaessa autoedun (tulolaji 304) tyyppi ja ikäryhmä ovat pakollisia tietoja, joten nämä tiedot on lisätty ohjelmaan. Kuvassa näkyvä ”Muu luontoisetu” -kohta on vain esimerkinomainen. Mikäli näitä ns. Muut etuja on käytössä, kuten autotalli-, moottoripyörä- ja vene-etu, ilmoitetaan ne tulolajilla 317. Puhelinetu (tulolaji 330), asuntoetu (tulolaji 301) ja ravintoetu (tulolaji 334) ilmoitetaan aina omilla tulolajeillaan, eikä siis Muut edut -tulolajilla 317.

Perusta ohjelmaan myös seuraava parametri (PA_RAVINTOETU, Arvo1=E), mikäli ravintoedusta ei peritä korvausta tai se ei vastaa verotusarvoa. Ravintoedusta peritty korvaus ilmoitetaan tulolajilla 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus). Asetus on yrityskohtainen.

Jos taas parametriä ei ole tai parametrin arvo1=K, niin ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa ja tulorekisteriin menee ”Kyllä (true)” -tieto. Tällöin perittyä korvausta ei ilmoiteta tulolajilla 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus). Asetus on yrityskohtainen.

Työnantaja voi periä korvauksen luontoiseduista työntekijän nettopalkasta.

6.1.6 Ikärajatarkistukset hoidetaan jatkossa ohjelmallisesti henkilötunnuksesta

Työnantajalla on velvollisuus maksaa sekä työntekijän että työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Työnantaja perii työntekijän osuuden työntekijälle maksetusta tulosta ja tilittää sen eteenpäin sosiaalivakuutusta hoitavalle taholle.

 • Työttömyysvakuutusmaksut koskevat 17-64 -vuotiaita työntekijöitä.
 • Työeläkemaksut koskevat 17-67 -vuotiaita työntekijöitä.
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu koskee 16-67 -vuotiaita työntekijöitä.

Tulorekisterin myötä on tullut pakolliseksi ilmoittaa tiedon käyttäjille, jos maksajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa, esimerkiksi tulonsaajan iän vuoksi tai siksi, että tulonsaaja toimii yrittäjänä. Näissä tapauksissa maksaja ilmoittaa tulonsaajan palkkatietoilmoituksessa tiedon ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta”.

Aiemmin nämä tiedot on pitänyt määritellä henkilötietoihin.

Jatkossa riittää, että ”TyEL -yhtiöt tietojen ensimmäisessä kentässä on käytössä oleva työeläkeyhtiön numero. Ohjelma laskee henkilön iän henkilötunnuksesta ja pidättää tämän mukaan sosiaalivakuutukset, sekä laittaa tarvittaessa palkkatietoilmoitukselle tiedon:

 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)

Tietenkin, jos kyseessä on YEL-vakuutetun palkanmaksu, niin tallenna yrittäjälle iso Y-kirjan ”TyEL-yhtiöt” -tietojen ensimmäiseen kenttään ja osaomistajalle iso K-kirjain ”Osaomistaja” -kenttään.

6.2 Muut pakolliset tiedot

Siirry ohjelmassa parametreihin (Rekisterit ð parametrit).

6.2.1 Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero, jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64633/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-vakuuttamiseen-liittyvät-tiedot2/

Työntekijän ja työnantajan työeläkevakuutusmaksut määräytyvät työeläkevakuutusmaksun alaisten palkkojen perusteella. Maksuilla työntekijä ja työnantaja osallistuvat työeläkevakuutuksen rahoittamiseen.

Työnantaja maksaa työeläkelaitokselle kokonaissumman, johon sisältyy sekä työnantajan työeläkevakuutusmaksu että työntekijän työeläkevakuutusmaksu. Näistä vain työntekijän osuus ilmoitetaan tulorekisteriin palkasta vähennettävänä eränä (erikseen ilmoitettava tulolaji). Työnantajan maksut vakuuttaja laskee ilmoitetuista tulolajeista.

Maksajan pitää ilmoittaa palkkatietoilmoituksessa eläkejärjestelynumero (ns. vakuutusnumero), jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu. Jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan (MYEL-vakuutettu) tai yrittäjän eläkelain mukaan (YEL-vakuutettu), eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta.

Xpaja ohjelmassa eläkejärjestelynumero ja työeläkelaitoksen yhtiötunnus tallennetaan PA_TYEL -parametrille (PA_TYEL –> F4 Näytä tiedot –> F5 Rivitiedot).

PA_TYEL -parametri (F4 Näytä tiedot).

Tallenna eläkejärjestelynumero ja yhtiötunnus parametrin rivitietoihin (F5 Rivitiedot).

Esimerkkirivissä on Ilmarisen yhtiötunnus (46), väliviiva (-) ja eläkejärjestelynumeron loppuosa. Eläkejärjestelynumero on 11 merkkiä ja se ilmoitetaan koko pituudessaan. Jos merkkimäärä on lyhyempi kuin 11, väliviivan jälkeen merkitään riittävä määrä etunollia, esimerkiksi 46-00123456. Huomioikaa, että väliviiva (-) on yksi merkki ja se on oltava yhtiötunnuksen jälkeen.

Eläkejärjestelynumeron lisäksi riville tallennetaan työeläkelaitoksen yhtiötunnus omaan sarakkeeseensa.

Tässä vielä listattuna yleisimmät työeläkelaitosten yhtiötunnukset.

7 Palkanlaskenta ja palkkatietoilmoitusten lähettäminen Tulorekisteriin

Siirry ohjelmassa palkanlaskentaan (Sovellukset ð Palkanlaskenta). Palkkatietoilmoitukset voi lähettää tulorekisteriin palkkajakson alta kahdella eri tavalla (F4 Näytä tiedot ð F6 Toiminnot), kohta ”5. Maksuaineisto” ja kohta ”6. Tulorekisteri-ilmoitus”.

7.1 Maksuaineisto ja Tulorekisteri-ilmoittaminen

Mikäli hoidat maksamisen Xpaja -ohjelmasta (5. Maksuaineisto), voit maksuaineiston luonnin jälkeen lähettää palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin. Maksuaineiston jälkeen tulee kysymys ” Haluatko tehdä tulorekisteri-ilmoituksen?”

Vastaa kysymykseen ”Kyllä” ja ohjelma tulostaa raportin tulorekisteriin ilmoitettavista henkilöistä ja palkkatapahtumista. Raporttiin ei tulostu ”EI” -kooditetut tulolajit (ks. ohjeen kohta 5.1.3) ja henkilöt, joilta puuttuu henkilötiedoista henkilötunnus (ks. ohjeen kohta 6.1.2).

Jos tulorekisteriin yritetään lähettää palkkatapahtumia, joilla ei ole tulolajikoodia (ks. ohjeen kohta 5.2) tai tuloja, joissa negatiiviset luvut eivät ole sallittuja (ks. ohjeen kohdat 5.1.6 ja 9.2), niin ilmoittaminen keskeytyy. Tee tämän jälkeen tarvittavat korjaukset ja yritä ilmoittamista uudelleen.

Tarkista aina raportilta, että kaikki henkilöt tulevat mukaan ilmoitusaineistoon ja siinä näkyvät tiedot ovat oikein. Raportin tulostuksen jälkeen tulee kysymys ”Lähetetäänkö tulorekisteri-ilmoitus?”

Vastaa kysymykseen ”Kyllä” ja ohjelma lähettää ilmoitusaineiston tulorekisteriin.

7.2 Tulorekisteri-ilmoittaminen

Mikäli hoidat Xpaja -ohjelmasta vain tulorekisteri-ilmoittamisen ja palkkojen maksu tehdään muuta kautta esim. manuaalisesti verkkopankkiohjelmassa, niin valitse kohta ”6. Tulorekisteri-ilmoitus”.  Muilta osin ilmoittaminen menee kuten edellä.

7.3 Palkanlaskentaan uusi näyttö

Palkanlaskentaan on mahdollista saa uusi näyttö, missä näkyy ”Maksuaineisto (K) ja Tulorekisteri -tiedot (Tehty)”. Ole tällöin yhteydessä Pajadatan tukeen.

8 Työnantajan erillisilmoituksen lähettäminen Tulorekisteriin

Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tietoja, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Työnantaja antaa kohdekuukaudelta vain yhden työnantajan erillisilmoituksen.

Työnantajan erillisilmoituksella työnantaja ilmoittaa:

 • kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella lasketun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset

tai

 • Ei palkanmaksua -tiedon, jos säännöllinen työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkoja kyseisen kuukauden aikana

tai

 • työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa, jos kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua.

8.1 Sava -vähennykset

Siirry ohjelmassa palkanlaskennan työntekijätietoihin (Rekisterit ð Henkilö).

Sairausvakuutusmaksun yhteismäärästä mahdollisesti tehtävät vähennykset tallennetaan henkilötietoihin (F4 Näytä tiedot ð F6 Toiminnot ð B. Vähennys sairausvak.maksusta), mistä tiedot siirtyvät työnantajan erillisilmoitukselle.

8.2 Työnantajan erillisilmoitus ja työnantajasuoritukset -raportti

Siirry ohjelmassa palkanlaskentaan (Sovellukset ð Palkanlaskenta).

Jatkossa työnantajasuoritukset -raportti otetaan samasta kohdasta kuin mistä työnantajan erillisilmoitus lähetetään (F6 Toiminnot ð C. Työnantajan erillisilmoitus).

Samassa yhteydessä ohjelman vanhat kohdat, 4. TyEL-ilmoitus ja 5. Työnantajasuoritukset (10. pv ajo),  poistettiin käytöstä. Vuoden 2018 palkoista ko. ajot voi edelleen suorittaa.

Työnantajan erillisilmoitus -kohdasta aukeaa ikkuna, missä pääset valitsemaan kohdekuukauden (vuosi ja kuukausi).

”Hyväksy” valinta ja ”Työnantajasuoritukset (maksun eräpäivä 12 pv.)” -raportti tulostuu.

Tarkista raportilla näkyvät tiedot. Raportin tulostuksen jälkeen tulee kysymys ”Lähetetäänkö työnantajan erillisilmoitus?”

Vastaa kysymykseen ”Kyllä” ja ohjelma lähettää työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävien vähennysten määrän voi ilmoittaa aikaisintaan kuukautta ennen kohdekuukauden alkua. Esimerkiksi maaliskuun tiedot voi ilmoittaa aikaisintaan 1. helmikuuta.

8.3 Ei palkanmaksua -tieto

Jos työnantaja kuuluu Verohallinnon työnantajarekisteriin eli on säännöllinen työnantaja eikä maksa kyseisen kuukauden aikana lainkaan palkkoja, pitää työnantajan erillisilmoituksella antaa Ei palkanmaksua -tieto.

Ilmoituksen lähettäminen menee samalla tavalla kuin edellä on kuvattu, mutta ohjelma huomaa ettei kohdekuukaudelta löydy palkanmaksua ja tulee kysymys ”Lähetäänkö työnantajan erillisilmoitus EI palkanmaksua?”

Vastaa kysymykseen ”Kyllä” ja ohjelma lähettää Ei palkanmaksua -ilmoituksen tulorekisteriin.

Ei palkanmaksua -tiedon voi ilmoittaa kuudelta kuukaudelta etukäteen.

8.4 Työnantajasuoritukset (TAS) -lasku ostoreskontraan

Jos käytössänne on Xpajan ostoreskontrasovellus, niin työnantajan erillisilmoituksen lähetyksen jälkeen työnantajasuorituksista saadaan TAS-lasku ostoreskontraan. Tätä toimintoa varten toimittajarekisteristä pitää löytyä maksun saaja (OmaVero – Verohallinto), sekä ainakin yksi parametri (PA_TASUORITUKSET).

8.4.1 Toimittajan perustaminen (OmaVero – Verohallinto)

Siirry ohjelmassa toimittajarekisteriin (Rekisterit ð Toimittaja).

Tarkista toimittajarekisteristä Verohallinnon toimittajatunnus tai perusta Verohallinto toimittajaksi, jos sitä ei ohjelmasta löydy. Tunnus, saajan nimi ja pankkitili ovat pakollisia tietoja. Maksuaika ja tiliöinti -kentät voi jättää tyhjäksi, ALV %- kenttään on hyvä laittaa 0 (=nolla). Ohjelma tekee näiden tietojen perusteella TAS-laskun ostoreskontraan.

Kuvassa näkyvät tiedot ovat esimerkinomaisia.

8.4.2 Toimittajan tunnus ja viitenumero (PA_TASUORITUKSET)

Siirry ohjelmassa parametreihin (Rekisterit ð Parametrit).

Perusta ohjelmaan PA_TASUORITUKSET -parametri ja laita arvo1:een ”toimittajan tunnus, kaksoispiste (:), viitenumero”, esim. ”OMAVERO:1234567890”. Verohallinnon käyttämät viitenumerot ovat aina RF-muotoisia. Viitenumerosta pitää jättää pois neljä ensimmäistä merkkiä, jotta maksaminen Xpaja-ohjelmasta onnistuu.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/nain-maksat/tili-ja-viitenumerot/

8.4.3 Oletus kirjanpitotilien muuttaminen (PA_TASUORITUKSETENNAKKO & PA_TASUORITUKSETSAVA)

Ennakonpidätykset tiliöidään oletuksena tilille 2921 ja sairausvakuutusmaksut tilille 2923. Mikäli haluat muuttaa oletukset, niin perusta ohjelmaan nämä kaksi uutta parametriä ja laita arvo1:een käytössä olevat kirjanpitotilit.

 

Parametrien perustamisen jälkeen käynnistä Xpaja-ohjelma uudelleen, että muutokset astuvat voimaan.

8.4.4 TAS-laskun luonti ostoreskontraan

Siirry ohjelmassa palkanlaskentaan (Sovellukset ð Palkanlaskenta).

Työnantajan erillisilmoituksen lähetyksen jälkeen tulee kysymys ”Tehdäänkö työnantajasuorituksista lasku ostoreskontraan?”

Vastaa kysymykseen ”Kyllä” ja ohjelma tekee TAS-laskun ostoreskontraan.

Mikäli PA_TASUORITUKSET -parametrillä on toimittajatunnus tai viitenumero väärin, niin laskun teko keskeytyy. Jos näy käy, niin tee tarvittavat korjaukset ja ota työnantajan erillisilmoitus uudelleen. Työnantajan erillisilmoitusta ei kuitenkaan lähetetä uudelleen tulorekisteriin, vaan vastaat lähetyskysymykseen ”Ei” ja laskun luonti alkaa.

Huom! Ohjelma tekee työnantajasuorituksista aina suoraan laskun ostoreskontraan, eikä jätä sitä avoin -tilaan. Muista kuitenkin maksaa lasku eräpäivään mennessä.

TAS-lasku ostoreskontrassa.

Ostolaskun otsikkotiedot:

 • Saajan nimi, pankkitili ja viitenumero: tiedot tulevat toimittajan ja parametrin takaa.
 • ALV %: ohjelmallisesti alv 0%.
 • Laskun pvm: ohjelmallisesti kohdekuukaudesta seuraavan kuun ensimmäinen päivä.
 • Laskun eräpvm: ohjelmallisesti kohdekuukaudesta seuraavan kuun kahdestoista päivä.
 • Viitteemme: ohjelmallisesti ”EP + SAVA kohdekuukausi/vuosi”.

Ostolaskun rivitiedot:

 • Ennakonpidätys -rivi: ohjelmallisesti kirjanpitotilille 2921.
 • Sairausvakuutusmaksu -rivi: ohjelmallisesti kirjanpitotilille 2923.
 • Kirjanpitotilioletukset pystyi muuttamaan parametreillä.

9 Tietojen korjaaminen

Suorituksen maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta. Jos tulorekisterissä oleva virheellinen tieto perustuu suorituksen maksajan ilmoitukseen, maksajalla on velvollisuus korjata ilmoittamansa virheellinen tieto. Jos tulonsaaja huomaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella häntä koskevan virheellisen tiedon, tulonsaajan on tehtävä korjausvaatimus asianomaiselle suorituksen maksajalle. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset.

Ilmoituksen korjaaminen voi johtua maksamisen tai ilmoittamisen virheestä. Maksamisen virheellä tarkoitetaan tilanteita, joissa ilmoitus on oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena. Ilmoittamisen virhe on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla, pakolliseksi säädetty tieto on unohdettu ilmoittaa, maksupäivä tai palkanmaksukausi on ollut virheellinen, suorituksen maksajan tai tulonsaajan asiakastunniste (y-tunnus tai henkilötunnus) virheellinen jne.

Tulorekisterin tiedot korjataan, joko korvaavalla menettelyllä tai sitten suorituksen maksaja mitätöi eli poistaa aiemmin antamansa ilmoituksen tai useita ilmoituksia sisältävän aineiston.

Xpajasta ilmoittamisen virheet korjataan niin, että aiemmin annettu aineisto ensin mitätöidään eli palkkajakson kaikkien tulonsaajien palkkatietoilmoitukset poistetaan tulorekisteristä ja tämän jälkeen tulorekisteriin lähetetään uusi ilmoitusaineisto.

Maksamisen virheet korjataan seuraavassa palkkajaksossa. Liian pienenä maksettu tulo korjataan lisämaksulla ja liian suurena maksettu tulo korjataan vähentämällä liikasuoritus myöhemmin maksettavasta suorituksesta, kuten nykyisin toimitaan.

Mikäli haluatte tehdä korjaukset korjausilmoituksella, korjata vain virheellisen tulonsaajan tiedot tai korjata liian suurena maksettu tulo tulorekisterin perusteeton etu – takaisinperintä menetelmällä, niin tämä tapahtuu tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Kyseisiä korjausmenettelyjä ei ainakaan alkuvaiheessa toteuteta Xpajaan.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/

9.1 Ilmoittamisen virheiden korjaaminen

Tee ensin tarvittavat korjaukset ja siirry palkanlaskentaan (Sovellukset ð Palkanlaskenta). Avaa palkkajakso (F4 Näytä tiedot ð F6 Toiminnot) ja valitse kohta  ”6. Tulorekisteri-ilmoitus”.

Ohjelma huomauttaa, että ”Palkkajaksosta on jo tehty tulorekisteri-ilmoitus. Haluatko tehdä korjausilmoituksen?” Vastaa kysymykseen ”Kyllä”.

Raportin tulostuksen jälkeen tulee kysymys ”Lähetetäänkö tulorekisteri-ilmoitus?”

Vastaa kysymykseen ”Kyllä” ja tulorekisteriin lähetään ensin aineisto, missä aiemmin annettu aineisto ensin mitätöidään eli palkkajakson kaikkien tulonsaajien palkkatietoilmoitukset poistetaan tulorekisteristä ja tämän jälkeen tulorekisteriin lähetetään uusi ilmoitusaineisto.

Uudella palkanlaskentanäytöllä lukisi nyt Tulorekisteri -sarakkeessa ”Korjaus 1”.

9.2 Maksamisen virheiden korjaaminen

Suorituksen maksaja voi myös korjata maksamansa liikasuorituksen ilman, että suoritusta käsiteltäisiin perusteettomana etuna. Tällöin maksaja käsittelee suoritusta aiemmin maksettuna ennakkopalkkana tai muuna vastaavana eränä. Maksaja vähentää liikasuorituksen myöhemmin maksettavasta suorituksesta.

Tällaisessa tapauksessa tulorekisteriin ilmoitetaan vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu määrä, josta on vähennetty kyseinen suoritus. Alla näkyvässä esimerkissä tulonsaajalle on maksettu edellisessä tilissä viisi tuntia liikaa tuntipalkkaa (Tulolaji 201 Aikapalkka). Maksaja voi tehdä vähennyksen, joko omana rivinään kuten esimerkissä, tai suoraan maksettavista tunneista. Molemmissa tapauksissa tulorekisteriin ilmoitetaan vain tosiasiallisesti maksettu määrä (75h x 15e = 1125e).

Huom! Liikasuorituksen vähennys tehdään aina samasta palkkalajista (=tulolajista) tai jos se ei ole mahdollista, niin liikasuorituksen vähennys tehdään jostain muusta palkkaerästä, jossa sosiaalivakuutusmääritykset ovat samankaltaiset. Tässä on myös huomioitava se, että maksettavan summan on oltava suurempi kuin liikasuorituksen vähennys. Negatiiviset luvut ovat sallittuja vain tulolajeissa 402, 404, 412, 413, 414, muita tulolajeja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin negatiivisina lukuina. Muiden tulolajien ilmoittaminen negatiivisina lukuina on ohjelmallisesti estetty.

9.3 Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen

Xpajasta työnantajan erillisilmoituksen tietoja korjataan samalla tavalla kuin tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Tulorekisteriin lähetään ensin aineisto, missä aiemmin annettu aineisto ensin mitätöidään ja tämän jälkeen tulorekisteriin lähetetään uusi aineisto kohdekuukaudelta.

Tee ensin tarvittavat korjaukset ja siirry palkanlaskennassa kohtaan työnantajan erillisilmoitus (Sovellukset –> Palkanlaskenta –> F6 Toiminnot –> C. Työnantajan erillisilmoitus).

Työnantajasuoritukset -raportin tulostuksen jälkeen ohjelma kysyy, että ”Lähetetäänkö työnantajan erillisilmoitus?”. Vastaa kysymykseen ”Kyllä”.

Ohjelma huomauttaa, että kohdekuukaudelle on useampi lähetys ja pyytää tarkistamaan tiedot tulorekisterin asiointipalvelusta.

10 Tulorekisterin seuraamusmaksu

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/seuraamusmaksu/

Lähde: tässä ohjeessa käsiteltyjä tietoja on kerätty tulorekisterin virallisilta kotisivuilta.

Top